Monthly Archives: joulukuu 2014

Pakkausmerkinnät muuttuvat 13.12.2014

Lisää tietoa elintarvikepakkauksiin

Evira 4.12.2014
Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen luettavuus paranee uuden asetuksen myötä. Se määrittelee tekstien vähimmäiskoon ja edellyttää, että erityisesti allergiaa aiheuttavat ainesosat nostetaan pakkausmerkinnöissä esiin aiempaa...
Lue lisää

Vesiviljelystrategia 2022

Tavoitteena kestävä kasvu

Biotalouden ennakoidaan muodostuvan keskeiseksi menestystekijäksi Suomen pyrkiessä kohti resurssitehokasta yhteiskuntaa. Vesiviljelyä pidetään yhtenä kestävimmistä keinoista tuottaa eläinproteiinia erityisesti siitä syystä, että kalat pystyvät hyödyntämään ravinnon maalla...
Lue lisää