Joulukuun alusta Livian Kalatalous- ja ympäristöopisto on käynnistänyt Hyljedetektori-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on tehdä kattava selvitys siitä, millaista tekniikkaa voitaisiin käyttää hylkeen automaattiseen havaitsemiseen vedessä. Ajatuksena on,...
Lue lisää