ELY-keskus toimii alueellaan aktiivisena Team Finland –verkoston jäsenenä ja tarjoaa pk-yrityksille palveluita sekä rahoitusta kansainvälistymisen tueksi. Tätä roolia tukee edelleen Tekesiltä ELY-keskuksille alkuvuodesta siirtynyt Team...
Lue lisää