Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

KALANKASVATTAJA VERKKOALLASLAITOKSELLE

Lännenpuolen Lohi Oy toimii Kustavissa. Yrityksellä on useita merellä sijaitsevia kirjolohen kasvatusyksiköitä. Työhön kuuluu kalojen ruokintaa ja hoitoa; verkkoaltaiden käsittelyä sekä koneiden ja kaluston kunnossapitoa. Kasvatuskauden aikana työskentely tapahtuu pääasiassa veneissä.

Työ on vastuullista ja monipuolista. Kalankasvatus edellyttää huolellisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa. Laitoshygienia ja kalojen käsittely on hallittava hyvin. Työrytmi on vaihteleva, koska kalanviljely on kausiluontoista.

Edellytämme:
• soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta kalankasvatuksesta
• koulutusta tai kokemusta merellä liikkumiseen ja työskentelyyn
Arvostamme:
• valmiutta itsenäiseen työskentelyyn
• työkoneiden käyttö- ja huoltokokemusta
• joustavuutta

Lisätiedot: Sami Suominen suomisami.ss@gmail.com 0400 223 221
Asunnon löytämisessä avustetaan tarvittaessa.

Hakemukset palkkatoiveineen 28.2. mennessä irja.skyten-suominen@kalankasvatus.fi

 

 

KALANVILJELYSTÄ AMMATTI?

Kalanviljelijän on osattava kalankasvatuksen menetelmät kattavasti. Työ on vastuullista ja monipuolista. Kalankasvatus edellyttää huolellisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa. Laitoshygienia ja kalojen käsittely on hallittava hyvin. Lisäksi tarvitaan yrittäjyyteen, markkinointiin ja myyntiin liittyvää osaamista. Työrytmi on vaihteleva, koska kalanviljely on kausiluontoista.

Kalatalouden perustutkinnon voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena sekä näyttötutkintona. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös kalanviljelijän ammattitutkinto.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan koulutuksen.

Ylipistoissa on mahdollista opiskella bio- ja ympäristötieteitä ja suorittaa filosofian maisterin korkeakoulututkinto. Opinnoissa voi suuntautua mm. kalabiologiaan ja kalatalouteen sekä hydrobiologiaan ja limnologiaan.