Blogikirjoituksia

Tämän sivun blogikirjoituksissa Suomen Kalankasvattajaliiton jäsenet kertovat itsestään ja pohtivat kalataloutta.

 

Anteeksi mikä?Pia

Pia Lindberg-Lumme, Iktyonomi(AMK), Suomen Kalankasvattajaliiton hallituksen jäsen

 

Fytaasirehu, rihmalevä, ominaiskuormitus, sijainninohjaus, valuma-alue, kokonaisfosfori, Helcom, ekotehokkuus, poistokalastus, kompensaatio, taustakuormitus, AVI, YVA, ELY, velvoitetarkkailu, päästöperusteisuus, ryhmäsertifiointi, vesiviljelystrategia jne.

Tässä vain osa kalanviljelyynkin liittyvistä avainsanoista ja listaa voisi helposti jatkaa useammallakin rivillä. Yllä luettellut sanat soljuvat niin elinkeinon harjoittajien, lupaviranomaisten kuin päättäjienkin suusta. Saattavat niitä politiikotkin käyttää puheissaan. Olen istunut osana yleisöä kuuntelemassa paneelikeskustelua, jossa eri puolueryhmien edustajilta tiedusteltiin kantaa nykyajan kalatalouden ekotehokkuudesta. Kaikki edustajat vastasivat kyllä kysymykseen, mutta mitä erinäisimmin versioin. Yksi edustajista kehui kovasti kotimaisen hauen maukkautta, toinen kertoi olevansa kasvissyöjä ja kolmas taisi tuntevansa kalanviljelijän. Vikana ei ollut suinkaan paneelin fasilitaattorin huonosti aseteltu kysymys, vaan ennemminkin kansanedustajien puutteellinen paneutuminen tilaisuuden luonteeseen tai puhdas tietämättömyys koko aiheesta.

Irja Skytén-Suominen korosti ensimmäisessä ”Puheenjohtajan pohdintoja” osiossa oikeanlaisen viestinnän tärkeyttä. Miten tulos jää usein huonoksi, jos viestin lähettäjältä ja vastaanottajalta puuttuu ”yhteinen kieli”. Tätä voisin lainata myös siihen, kuinka tärkeää olisi perehtyä aiheeseen, miettiä hetki ennenkuin vastaa tai yksinkertaisesti olla hiljakseen, jos ei ole ihan varma saako omalla kommentillaan toivottua vaikutusta aikaiseksi.

Alalla toimiva ja suurta kunnioitustani nauttiva ”Grand old man” totesi muutama päivä sitten keskustellessamme kutakuinkin näin: ”Ei ole pakko osata kommentoida kuulemaansa, mutta olisi hyvä ymmärtää mistä vastapuoli puhuu”. Rohkaisen kaikkia, niin hallituksen uusia, kuin vanhojakin jäseniä, sekä muita alalla toimivia etsimään tietoa, kysymään, googlaamaan ja osallistumaan mitä moninaisempiin kalatalouden saralla järjestettäviin tilaisuuksiin oman ajankäytön puitteissa. Kun oma työkalupakki alkaa olla varusteltuna kunnon työkaluarsenaalilla, on tarvittaessa mahdollista myös kyseenalaistaa kuulemaansa. Tätä taitoa tullaan tarvitsemaan muunmuassa uusista vesiviljelyn lupaehdoista neuvotellessa.