Innovaatio-ohjelman tapahtumat ja tilaisuudet

VESIVILJELYN YRITTÄJÄPÄIVÄ 21.3.2018

Kalankasvattajat ottivat Kalaviikkoon varaslähdön ja kokoontuivat kuulemaan ajankohtaiset tulokset kalankasvatuksen innovaatio-ohjelmasta:

Katso esitykset tästä:

From farm to fork: ASC’s certification Programme, Aquaculture Stewardship Council

Introducing the ASC Freshwater Trout Standard, Aquaculture Stewardship Council

Kalojen valintajalostusohjelman tilannekatsaus, Petri Heinimaa Luke

Siian ja kirjolohen hyvän kasvun ylläpito kiertovedessä ja merisiirron jälkeen, Juha Koskela Luke

Kalojen makuvirheiden hallintamenetelmät ja analytiikka, Petra Lindholm-Lehto Luke

Puulastukentät kiertovesikasvatuksen typpikuormituksen hallinnassa Tanskassa, Sanni Aalto ja Suvi Suurnäkki Jyväskylän yliopisto

Kokemuksia avomeritekniikoista, Markus Kankainen LUKE

Eurajoen aallokko, Markus Kankainen LUKE ja Jan-Victor Björkqvist Ilmatieteen laitos

Olosuhteet avomerialueella, Jaakko Seppälä EHP ENVIRONMENT OY

Kalankasvatus Metsähallituksen vesialueilla, Esko Maukonen Metsähallitus

Ajatuksia 2018 koetoiminnasta merialueella, Harri Vehviläinen Luke

INNOVAATIOPÄIVÄT 2017

Kalatalouden innovaatiopäiville marraskuussa Tampereelle kokoontui yli 160 kala-alan yrittäjää ja asiantuntijaa pohtimaan alan tulevaisuutta.

Kuluvana vuonna on käynnistetty viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa: vesiviljelyn innovaatio-ohjelma, tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen, kalatalouden ympäristöohjelma sekä markkinointiohjelma. Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on kalatalouden yritystoiminnan toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen.

Vesiviljelyssä tavoitteena on tuotannon voimakas ja kestävä kasvu, jonka avulla parannetaan kalatuotteiden omavaraisuusastetta Suomessa ja vahvistetaan Suomen asemaa kalanviljelyteknologian osaajana ja tuottajana maailmalla.

Katso vesiviljelyn innovaatio-ohjelman esitykset tästä:

Merialuesuunnittelu ja kalankasvatus, Markus Kankainen / LUKE

Katsaus uusiin kiertovesilaitosprojekteihin maailmalla, Tapio Kiuru / LUKE

Biosuodatus kiinteillä ja liikkeessä olevilla kantoaineilla, Jani Pulkkinen /LUKE

Lisähapetus ja muu tekniikka sisävesilaitosten kuormituksen pienentämiseksi Martti Naukkarinen / Oy WAI Consulting Ltd

Kuhan mädin lypsy ja laatu, Pekka Marttinen / RAS-Consulting

Kokemuksia kuhankasvatuksesta merellä, Harri Vehviläinen / LUKE

Yhteisöllinen oppiminen innovaatio-ohjelmassa, Antti Forsman / Livia