KALANKASVATTAJA VERKKOALLASLAITOKSELLE

Lännenpuolen Lohi Oy toimii Kustavissa. Yrityksellä on useita merellä sijaitsevia kirjolohen kasvatusyksiköitä. Työhön kuuluu kalojen ruokintaa ja hoitoa; verkkoaltaiden käsittelyä sekä koneiden ja kaluston kunnossapitoa. Kasvatuskauden aikana työskentely tapahtuu pääasiassa veneissä.

Työ on vastuullista ja monipuolista. Kalankasvatus edellyttää huolellisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa. Laitoshygienia ja kalojen käsittely on hallittava hyvin. Työrytmi on vaihteleva, koska kalanviljely on kausiluontoista.

Edellytämme:

  • soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta kalankasvatuksesta
  • koulutusta tai kokemusta merellä liikkumiseen ja työskentelyyn

Arvostamme:

  • valmiutta itsenäiseen työskentelyyn
  • työkoneiden käyttö- ja huoltokokemusta
  • joustavuutta

 

Lisätiedot: Sami Suominen suomisami.ss@gmail.com  0400 223 221

Asunnon löytämisessä avustetaan tarvittaessa.

 

Hakemukset palkkatoiveineen 28.2. mennessä   irja.skyten-suominen@kalankasvatus.fi