Vesiviljely Euroopassa

Vesiviljely – kalankasvatus

Vesiviljelyllä tarkoitetaan kalojen, simpukoiden ja äyriäisten sekä levien kaltaisten vesikasvien kasvatusta. Se on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarvikkeiden tuotantoaloista, ja sen osuus on jo nyt noin puolet ihmisravinnoksi käytettävien kalojen tarjonnasta.

Vesiviljelyn osuus on Euroopassa,  lähes 20 % kalantuotannosta ja se työllistää suoraan noin 65 000 ihmistä. EU:n vesiviljely tunnetaan korkealaatuisista tuotteistaan ja tuotantomenetelmistään.

Tämä huippuosaamisen alalla saavutettu edistys ei ole kuitenkaan näkynyt tuotannon kasvuna. EU:n tuotos on pysynyt vuodesta 2000 asti suunnilleen samana, vaikka muualla maailmassa vesiviljelytuotanto on kasvanut kolmanneksen. Lähemmin tarkasteltaessa voidaan todeta, että eri vesiviljelysektorit ovat kehittymässä lähes vastakkaisiin suuntiin. Samalla kun merikalojen tuotanto jatkaa Euroopassa kasvuaan, sekä nilviäisten että makean veden kalojen tuotanto on viime vuosina laskenut tasaisesti.

Aiempaa kilpailukykyisemmän ja ympäristöystävällisemmän vesiviljelyalan kehittämiseen suunnataan merkittävä määrä EU:n määrärahoja, jotka myönnetään Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR). Vuonna 2009 komissio ehdotti strategiaa Euroopan vesiviljelyn tulevaisuudelle.

Myös Euroopan yhteinen vesiviljelijöiden järjestö FEAP on julkaissut tilaston vesiviljelyn tilasta euroopan talousalueella. Julkaisu on ladattavissa seuraavasta linkistä http://tinyurl.com/FEAP-Annual-Report-11.

Lisää aiheesta:

mm. vesiviljelyn historiaa ja yleistä vesiviljelystä maailmalla

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_brochure/aquaculture_fi.pdf

Lähteet:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_fi.htm http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/f