Markkinointia kaikkien hyväksi

yrittajapaiva_KatiPartanenPro Kala ry vie kaikkien kala-alalla toimivien tahojen puolesta viestiä kalasta ja kalankulutuksen lisäämisestä niin kala-alan sidosryhmille, päättäjille kuin kuluttajille. Haasteellista tehtävää toteutetaan tämän vuoden alussa hyväksytyn elinkeinokalatalouden markkinaohjelman avulla.

Yli kaksi vuosikymmentä toiminut Pro Kala ry on kala-alan hyväksi toimiva järjestö, jonka tehtävänä on kalan tunnettavuuden ja kalan monipuolisen käytön lisääminen kaikelle kansalla. Pro Kalan toimintaa rahoitetaan EU:n kukkarosta, mistä rahaa ohjataan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston EMKR:n kautta kansallisesti markkinointityöhön.
– EMKR antaa aika tiukat reunaehdot, miten markkinointivaroja voidaan käyttää. Esimerkiksi kotimaisuuteen ei voi viitata, vaan markkinointia on tehtävä yleisellä tasolla mihinkään maahan viittaamatta, kertoi Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partanen.

Pro Kalan laatima elinkeinokalatalouden neljään pääteemaan rakentuva markkinaohjelma hyväksyttiin alkuvuodesta. Pääteemat ovat kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-aseman ja arvon parantaminen, toimialan verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen, toimialan julkisuuskuvan parantaminen sekä vienti ja kansainvälistyminen. Teemoista viimeksi mainittu on myös maa- ja metsätalousministeriön toiminnassa ykköstavoitteita. Yhteensä kolmen miljoona euron ohjelma kantaa vuoteen 2022 asti, mutta rahoitusta on nyt myönnetty puolet ja vuoteen 2019 asti.
– Tarkoitus on, että ohjelma voi reagoida muutoksiin matkan varrella ja ohjelmaa voidaan muuttaa olosuhteisiin sopivaksi. Voimme tehdä myöhemmin asioita, joita ei vielä ole edes kehitetty, sanoi Partanen.
Yksi tärkeä osa markkinaohjelmaa on alan keskinäisen yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen. Käytännön toimenpiteinä on jatkaa Pro Kalan jo aiemmin järjestämiä Kalafoorumeja ajankohtaisista aiheista. Kalafoorumit ovat keränneet hyvin kala-alan ammattilaisia yhteen. Tammikuussa pidetyssä Kalafoorumissa pureuduttiin kalan vientiin, josta oli kertomassa muun muassa Finpron elintarviketoimialan johtaja Esa Wrang.

Viritteillä on myös aivan uudenlaisia toimialan ulkopuolelle suuntautuvia tapahtumia.
– Tärkeää on myös kala-alan julkisuuskuvan muokkaaminen esittelemällä koko kalaketjun toimintaa ja tarjoamalla mahdollisimman paljon tietoa kala-alan asioista päättäville tahoille. Jatkamme Kala & Kauppa –lehden julkaisemista, teemme kuluttajatutkimuksia ja järjestämme ammattilaistapahtumia. Tulossa on myös loppuvuodesta kirja, joka esittelee kala-alan kehitystä ja innovatiivisia tekijöitä, kertoi Partanen.

Lataa esitys tästä

Teksti ja kuva Mika Remes, Comida Communication Oy