Meri- ja kalatalousverkosto

Mikä on Meri- ja kalatalousverkosto?

Meri- ja kalatalousverkosto on avoin yhteistyöverkosto, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman toteutumista. Kuka tahansa voi kuulua verkostoon, eikä sillä ole varsinaisia jäseniä. Verkosto muun muassa tiedottaa, järjestää koulutuksia ja yhdistää kalatalousalan toimijoita.

meri- ja kala

Meri- ja kalatalousasiat yhteen portaaliin

Meri- ja kalatalousverkosto on avannut nettiportaalin ”Meri- ja kalatalous” (merijakalatalous.fi), johon on koottu monipuolisesti ja keskitetysti kaikkea kalatalousalaan liittyvää tietoa. Portaali esittelee yleisesti kalataloutta, Euroopan Meri- ja kalatalousohjelmaa sekä meri- ja kalatalouden toimijoita ELY-keskuksista kalatalousjärjestöihin.

Portaali kertoo, millaisia vesiviljelyn tukia on tarjolla ja miten niitä haetaan hakulomakkeineen. Portaalista vastaava Meri- ja kalatalousverkoston koordinaattori Tuomas Metsäniemi toivoo, että kalankasvattajat hyödyntävät portaaliin koottua tietoa.
– Sivustoa kehitetään jatkuvasti. Pyrimme keräämään sivustolle käytännön esimerkkejä EMKR-hankkeista sekä tukea saaneiden kokemuksia hakuprosessista ja hankkeen toteuttamisesta. Tarkoitus on, että portaalista löytyy mahdollisimman käytännönläheistä tietoa kaikkeen EMKR-tukiin liittyvistä asioista ja että EMKR tulisi rahoitusvälineenä tutuksi kaikille kalatalouden toimijoille tai alasta kiinnostuneille. EMKR-rahoituksen hakeminen ei ole ollenkaan niin monimutkaista kuin moni ehkä etukäteen ajattelee. Meri- ja kalatalousverkosto on myös Facebookissa. Sitä seuraamalla on hyvin perillä sivustolle tulevasta uudesta sisällöstä, sanoo Metsäniemi.