Luonnonvarakeskuksen johtokunta nimitetty

Maa- ja metsätalousministeriö 4.1.2018 Hallitus on 4.1.2018 asettanut Luonnonvarakeskuksen johtokunnan toimikaudelle 4.1.2018–31.12.2020. Johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa, tehdä aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskuksen johtokunta päättää viraston talousarvioehdotuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. Johtokuntaan on pyritty saamaan mahdollisimman kattava edustus Luonnonvarakeskuksen toimialaan liittyvää asiantuntemusta sekä toisaalta merkittävää johtamiskokemusta. Nyt valitun johtokunnan…

Arvokalojen sopimuskasvatus 2018

Hankintailmoitus: Julkista hankintaa koskevalla sopimuksella sovitaan tiettyjen kalakantojen kasvatuksesta valitun toimittajan toimesta. Hankintailmoitus: Julkista hankintaa koskevalla sopimuksella sovitaan tiettyjen kalakantojen kasvatuksesta valitun toimittajan toimesta. Luonnonvarakeskus : Arvokalojen sopimuskasvatus 2018 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-026946 https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/tarttuva-lohikalojen-ihn-virus-suomessa/

Tuoteluokitus hyödyttää kaikkia

Miten varmistetaan, että kirjolohen ostaja ja myyjä puhuvat samaa kieltä ja kuluttajat saavat laadukasta kalaa? Vastaus löytyy tähän päivään päivitetystä tuoteluokituksesta. Teksti ja kuva: Mika Remes Kotimainen kirjolohi sai jo 1990-luvun alussa laatuluokituksen, jonka laatiminen ja lanseeraus Kalankasvattajaliiton johdolla oli suuri ponnistus koko kala-alalle. Superior-, standardi- ja prosessiluokan kirjolohelle perustuva luokitus otettiin laajasti käyttöön, mutta vuosien…