Arkisto vuodelta: 2018

Kalatalouden innovaatio-ohjelmilla uskoa tulevaan

Kalatalouden innovaatiopäivät kokosi Vantaalle 8–9.11.2018 reilusti yli 200 kalatalouden asiantuntijaa yrittäjistä tutkijoihin ja hallinnon alan asiantuntijoihin. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamilla innovaatio-ohjelmilla oli näytön paikka, ja toimintamalli vakuutti. Vaikuttavuus syntyy toiminnan käytännönläheisestä kehittämisessä.
Lue lisää

Kalamiehet ry jää historiaan

Yksi iso pala kalatalouden historiaa laitettiin pakettiin, kun Kalamiehet ry:n toiminta päätettiin lopettaa tämä vuoden loppuun. Yhdistyksen jäsenet tapasivat viimeisen kerran lokakuun alussa Tampereella haikeissa merkeissä. Yhdistys on toiminut yli 80 vuotta edistämässä kalataloutta Suomessa. Mauno Liukkonen kertoi illan esitelmässään, että Kalamiehet ry:llä on pitkä historia maamme kalatalouden eri sektoreiden edistämisessä, ja erittäin merkittävää se on myös kalanviljelyn näkökulmasta.
Lue lisää

Kalatalouden tuotot kasvoivat

Vuonna 2016 kalatalousyritysten kokonaistuotot olivat 901 miljoonaa euroa ja alalla toimi 1 779 yritystä. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 146 miljoonaa euroa ja alan yritykset työllistivät 2 502 henkilötyövuotta. Yrityksistä 73 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalan tukkukauppa. Henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.
Lue lisää

Kala-altaille kehitetty harmaahylkeen vangitsemislaite käyttöön

Luonnonvarakeskuksen LUKE:n toimesta on parina viime vuonna kehitetty Selkämerellä harmaahylkeen vangitsemislaitteistoa, joka soveltuu kalanviljelylaitosten tarpeisiin. Paikallinen kumppani kehitystyössä on kalankasvatusyritys KalaValtanen Oy Luvialta. Nyt tuo laitteisto on testauksien ja muutosten jälkeen laitettu paikoilleen.
Lue lisää