Arkisto vuodelta: 2020

Myrskyjä ja kalaisia pärskeitä

Joukko huolestuneita kalastajia kokoontui Turussa lokakuun lopulla 40 vuotta sitten tekemään tärkeää päätöstä, oman edunvalvontajärjestön perustamista. Kalastajat tunsivat, että heillä on oltava yhteinen ääni ulospäin, olihan oma liitto ollut kalankasvattajillakin jo toista vuosikymmentä. Marraskuussa 1980 perustettiin Suomen ammattiakalastajaliitto ry.

Kalastuksen edunvalvonta on vuosien varrella ollut myrkyistä mutta antoisaa työtä, tietää liittoa vuodesta 1993 luotsannut toimitusjohtaja Kim Jordas.

Lue lisää

Vesiviljely, alkutuotannon helmi

Kalojen ja muiden vedenelävien tuottaminen luonnonvesissä tai maan päällä altaissa on nuori alkutuotannon muoto. Vesiviljelyllä on kuitenkin monia ominaisuuksia, joiden ansiosta sitä voidaan pitää yhtenä alkutuotannon helmistä ja siitä osoituksena se on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava alkutuotannon muoto.

Lue lisää

Kalatalouden koronatuki

Valtioneuvosto hyväksyi kalatalouden väliaikaista koronatukea koskevan asetusmuutoksen 1.10.2020 ja se tuli voimaan 5.10.2020. Muutosten tavoitteena on yhtenäistää kalatalouden yrityksille myönnettävien korona-avustusten ehtoja yritysten yleisen kustannustuen kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii avaamaan uusien avustusehtojen mukaisen hakumenettelyn mahdollisimman pian.

Lue lisää

Miten sisävesien kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää?

Suomen sisävesialueen kalankasvatus on pysynyt melko samanlaisena vähintään viimeiset pari vuosikymmentä. Vaikka kiertovesikasvatus on yleistynyt, perinteisemmille sisävesien kalankasvatuslaitoksille on myönnetty pikemminkin pienempiä ympäristölupia kuin ennen. Miten suomalaisten läpivirtauslaitosten ympäristökuormitusta voitaisiin pienentää ja sisämaan kalankasvatusta lisätä?

Lue lisää