Merialuesuunnittelu – Sopu merellä sijaa antaa

Merialuesuunnitelma 2030:lle on selkeä tavoite: sovittaa yhteen eri toimijoiden tarpeita ja näin edesauttaa merellä tapahtuvien elinkeinojen harjoittamista siten, että meriympäristön tilakin otetaan huomioon. Merialuesuunnitelmassa on 11 merkittävää teemaa, ja yksi niistä on vesiviljely. Suunnitelmassa kartoitettiin yhdessä toimialan kanssa toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia, tarpeita ja ehtoja.

TEM päivitti listan huoltovarmuuden kannalta välttämättömistä akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä

Maahantulon rajoituksia kiristetään 27.1.2021 vaikeutuneen koronatilanteen takia. Osana rajoituksia työ- ja elinkeinoministeriön vetämä eri ministeriöiden yhteinen virkamiesryhmä päivitti 25.1.2021 listan huoltovarmuuden kannalta välttämättömistä akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtäviä.