Arkisto kuukaudelta: tammikuu 2021

Merialuesuunnittelu – Sopu merellä sijaa antaa

Merialuesuunnitelma 2030:lle on selkeä tavoite: sovittaa yhteen eri toimijoiden tarpeita ja näin edesauttaa merellä tapahtuvien elinkeinojen harjoittamista siten, että meriympäristön tilakin otetaan huomioon. Merialuesuunnitelmassa on 11 merkittävää teemaa, ja yksi niistä on vesiviljely. Suunnitelmassa kartoitettiin yhdessä toimialan kanssa toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia, tarpeita ja ehtoja.
Lue lisää

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelma on valmistunut. Rannikon maakuntien valtuustot hyväksyivät suunnitelman oman toimialueensa osalta marras-joulukuun 2020 aikana.
Lue lisää