Arkisto vuodelta: 2022

Työkalut luvituksen pullonkaulojen avaamiseen

Tahtotila kotimaisen kalan saatavuuden ja kulutuksen lisäämiseen kaatuu luvituksen pullonkauloihin. Lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja lupaprosessin helpottamisesta on puhuttu jo vuosikausia, mutta konkreettista edistymistä ei ole saatu aikaiseksi. Työkaluja siihen on kuitenkin olemassa. - 29.7.2022
Lue lisää

Kotimaisen kalankasvatuksen lisääminen toisi vakautta hintoihin

Nykyisin tuontilohien osuus kulutuksesta on peräti kolminkertainen kotimaiseen kirjoloheen verrattuna. Kirjolohen sallittu kasvatusmäärä on aivan liian pieni, jotta se pystyisi vaikuttamaan markkinahintaan. Kotimaisen kasvatuksen nostaminen suunnitellulle tasolle toisi vakautta myös hintoihin. - 28.7.2022
Lue lisää

Luvituksen pullonkaulat: itämerirehun huomioimatta jättäminen

Itämerirehun määrittelyllä on todella kova kiire, sillä kotimainen rehu ja ennen kaikkea kotimainen rehun kehitystyö on erittäin tärkeää saada jatkumaan. Luvituksessa itämerirehu tulee jo nyt ottaa huomioon kuormituksen vähäisyyden arvioinnissa sekä myös varovaisuusperiaatteen soveltamisessa. - 27.7.2022
Lue lisää

Luvituksen pullonkaulat: varovaisuusperiaatteen ylisoveltaminen

Kalankasvatuksen luvituksessa on jatkossa kiinnitettävä aikaisempaa selvästi enemmän huomiota varovaisuusperiaatteen soveltamiskynnykseen ja soveltamista rajoittaviin seikkoihin. Luparajoituksia ei tule käyttää yhtään sen enempää kuin on aivan välttämätöntä ja rajoituksilta on aina edellytettävä tarkkoja perusteluja. - 25.7.2022
Lue lisää