Ministeriöiden vastaus kalanviljelijöiden vetoomukseen

Ministeriöiden vastaus kalanviljelijöiden vetoomukseen

Maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriöiden vastaus 25.3.2022 jätettyyn Kalankasvattajaliiton, useiden kasvatusyritysten sekä Raisio Oyj:n yhteiseen vetoomukseen on nyt julkistettu. Vastauksessa todetaan, että ympäristönsuojelulaki ei tunnista mahdollisuutta ympäristölupien määräaikaiselle joustamiselle. Ministeriöt esittävät kolme toimenpidettä, joilla pyritään tukemaan jatkokasvattamiseen mahdollisesti ryhtyviä yrityksiä.

Raisio luokittelee kalanrehuliiketoimintansa myytävänä olevaksi liiketoiminnaksi ja raportoi sen lopetettuna toimintona

Kalanrehuliiketoiminta ei ole terveellisiin elintarvikkeisiin ja ainesosiin keskittyvän Raision ydinliiketoimintaa eikä kuulu Raision strategisiin painopistealueisiin. Raisio on nyt käynnistänyt valmistelut Raisioaqua Oy:n myymiseksi. Raision tavoitteena on, että Raisioaquaa koskeva järjestely saatetaan päätökseen tilikauden 2022 aikana.

Energiaveron palautukset

Vesiviljelyn energiaverojen palautus on astunut voimaan 1.1.2022. Elinkeinonharjoittajat hakevat palautusta kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteisöjen on kuitenkin jätettävä palautushakemus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.