Arkisto kuukaudelta: toukokuu 2022

Ministeriöiden vastaus kalanviljelijöiden vetoomukseen

Maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriöiden vastaus 25.3.2022 jätettyyn Kalankasvattajaliiton, useiden kasvatusyritysten sekä Raisio Oyj:n yhteiseen vetoomukseen on nyt julkistettu. Vastauksessa todetaan, että ympäristönsuojelulaki ei tunnista mahdollisuutta ympäristölupien määräaikaiselle joustamiselle. Ministeriöt esittävät kolme toimenpidettä, joilla pyritään tukemaan jatkokasvattamiseen mahdollisesti ryhtyviä yrityksiä.
Lue lisää

Kirjolohelle lisää vihreää valoa

Ruotsin ylin ympäristötuomioistuin on lyhyen ajan sisällä antanut useita myönteisiä päätöksiä kalanviljelylle. Päätöksissä kasvatuksen ympäristövaikutukset on todettu vähäisiksi, mikä korostaa vesiviljelyn tärkeää merkitystä tuottaa ruokaa kestävästi. - 27.5.2022
Lue lisää

Elinkeinokalatalouden lisätalousarvio

Valtioneuvosto on vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa esittänyt elinkeinotalouden edistämiseen lisäystä lähes 7,4 miljoonaa euroa, josta 5,0 miljoonaa euroa on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia.
Lue lisää

Energiaveron palautukset

Vesiviljelyn energiaverojen palautus on astunut voimaan 1.1.2022. Elinkeinonharjoittajat hakevat palautusta kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteisöjen on kuitenkin jätettävä palautushakemus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Lue lisää