Arkisto kuukaudelta: heinäkuu 2022

Työkalut luvituksen pullonkaulojen avaamiseen

Tahtotila kotimaisen kalan saatavuuden ja kulutuksen lisäämiseen kaatuu luvituksen pullonkauloihin. Lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja lupaprosessin helpottamisesta on puhuttu jo vuosikausia, mutta konkreettista edistymistä ei ole saatu aikaiseksi. Työkaluja siihen on kuitenkin olemassa. - 29.7.2022
Lue lisää

Kotimaisen kalankasvatuksen lisääminen toisi vakautta hintoihin

Nykyisin tuontilohien osuus kulutuksesta on peräti kolminkertainen kotimaiseen kirjoloheen verrattuna. Kirjolohen sallittu kasvatusmäärä on aivan liian pieni, jotta se pystyisi vaikuttamaan markkinahintaan. Kotimaisen kasvatuksen nostaminen suunnitellulle tasolle toisi vakautta myös hintoihin. - 28.7.2022
Lue lisää

Luvituksen pullonkaulat: itämerirehun huomioimatta jättäminen

Itämerirehun määrittelyllä on todella kova kiire, sillä kotimainen rehu ja ennen kaikkea kotimainen rehun kehitystyö on erittäin tärkeää saada jatkumaan. Luvituksessa itämerirehu tulee jo nyt ottaa huomioon kuormituksen vähäisyyden arvioinnissa sekä myös varovaisuusperiaatteen soveltamisessa. - 27.7.2022
Lue lisää

Luvituksen pullonkaulat: varovaisuusperiaatteen ylisoveltaminen

Kalankasvatuksen luvituksessa on jatkossa kiinnitettävä aikaisempaa selvästi enemmän huomiota varovaisuusperiaatteen soveltamiskynnykseen ja soveltamista rajoittaviin seikkoihin. Luparajoituksia ei tule käyttää yhtään sen enempää kuin on aivan välttämätöntä ja rajoituksilta on aina edellytettävä tarkkoja perusteluja. - 25.7.2022
Lue lisää

Ruotsissa helpotetaan sääntelyä

Ruotsin hallitus on päättänyt asettaa selvitysmiehen, jonka tehtävänä on vesiviljelyn sääntelyn yksinkertaistaminen. Selvitysmiehen tulee ehdottaa luvan myöntämiseen sekä lupaharkintaan ja valvontaan helpotuksia. Tarkoituksena on lyhentää käsittelyaikoja, vähentää asiaan osallistuvien viranomaisten määrää, välttää moninkertaista lupaharkintaa ja vähentää säännösten ristiriitaisuutta. Myös Suomessa tulisi pikimmiten käynnistää vastaava selvitys. - 25.7.2022
Lue lisää

Luvituksen pullonkaulat: kuormituksen vähäisyyden sivuuttaminen

Kalanviljelyn luvituksessa on jatkossa otettava aikaisempaa paremmin huomioon kuormituksen vähäisyys. Varsinkin sijainninohjaussuunnitelman mukaan kalankasvatukseen erinomaisesti tai hyvin soveltuvilla alueilla kalanviljelyn marginaalinen kuormitus ei voi olla esteenä ympäristöluvan myöntämiselle. - 22.7.2022
Lue lisää

Ulkomaisen kalan voittokulku pysäytettävä

Ilmastoystävällistä ja ekotehokasta kalanviljelyä pitää meilläkin lisätä nopeasti. Norjalaisen lohen ja muun ulkomaisen kasvatetun lohikalan jo 20 vuotta kestänyt voittokulku on vihdoinkin saatava aisoihin. - 15.7.2022
Lue lisää