Frågan om hållbar fiskodling i hav måste prioriteras. För att politikerna ska bli bättre rustade inför valet 2019 erbjuder vi sju förslag på politiska åtgärder som skulle göra stor skillnad för den åländska fiskodlingen.

Den åländska fiskodlingen till havs har tagit en aktiv roll i att implementera Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Vi är centrala aktörer i att utveckla en blå cirkulär ekonomi. Ett viktigt steg i vårt engagemang har även varit att börja kommunicera mera. Vi märkte tidigt i processen att den åländska allmänheten och politikerna vet väldigt lite om den moderna fiskodlingen och vilka enorma framsteg branschen har gjort sedan sin start för snart 40 år sedan.

Fiskodling som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt ger hållbara, klimatsmarta livsmedel och skapar positiva samhällseffekter. Men för den åländska havsbaserade fiskodlingen är lagtingsvalet 2019 ett ödesval. Utveckla eller avveckla? Vi känner en stor oro för att vår framtid är i händerna på Ålands landskapsregering och dess hittills nyckfulla näringspolitik gällande fiskodlingens och skärgårdens framtid.

Vi vill utveckla. Vi vill vara bäst i världen på fiskodling. Vi vill producera ren, kvalitativ mat på ett hållbart sätt för våra konsumenter. Men vi behöver tydliga besked. Företag i den storleksklass som våra, kan inte leva i ett limbo för länge. Bestäm er för att utveckla eller avveckla. Ha mod och gör tydliga beslut och var även redo att ta konsekvenserna av dem. Nu behöver vi lite mera civilkurage av er. Vi har ett viktigt uppdrag att göra: Att producera klimatsmarta och näringsrika livsmedel för en växande marknad!

Så hallå, politiker! Vi kräver att frågan om hållbar fiskodling prioriteras. För att ni ska bli bättre rustade inför valet 2019 erbjuder vi er förslag på sju politiska åtgärder som skulle göra stor skillnad för den hållbara fiskodlingen på Åland. Varsågoda!

1. Utveckla en långsiktig politik.

2. Satsa på offshore.

3. Instifta en skärgårdsminister.

4. Satsa på utbildning.

5. Uppmuntra till ännu miljövänligare odling.

6. Utveckla en vattenförbättringsfond.

7. Gör åländskt odlad fisk tillgänglig.

1. Utveckla en långsiktig politik. Det behövs ett kraftfullt ställningstagande för en hållbar fiskodling. Ett visionärt ledarskap, vilja till utveckling och tydligt beslutsfattande. Ett upprätthållande av status quo är inte till nytta för någon – varken för fiskodlingen, skärgårdens livskraft eller Östersjöns miljöstatus.

2. Satsa på offshore. Fiskodling är en viktig del av hela Finlands naturresursekonomi. I riket har man valt att satsa på både offshore odling ute till havs och RAS teknik (recirkulationsodling på land). Åland har optimala och konkurrenskraftiga förutsättningarna för offshore odling. RAS å andra sidan är en intressant utveckling som vi med stort intresse följer med t.ex. hur den kan kombineras med offshore gällande odling av sättfisk. Den dagen den RAS är marknadsmogen som matproduktionsform skall den bedrivas i närheten av världens storstäder där konsumentefterfrågan finns.

3. Instifta en skärgårdsminister. Skärgård är unik miljö. Bra skärgårdspolitik går ut på att kombinera liv och näring i skärgården med den unika miljön, biologiska mångfalden och vattenvården. Genom århundraden har människan och naturen tillsammans format skärgårdsmiljön och idag är fiskodling en central pusselbit i att skapa tillväxt och arbetsplatser. För att öka skärgårdens livskraft krävs skärgårdskunnande med reellt inflytanden i maktens korridorer. Om det finns genuin politisk vilja att slå vakt om skärgården som helhet, skulle givetvis en skärgårdsminister vara en vettig lösning.

4. Satsa på utbildning. Åland kunde bli ett centrum för utbildning, livslångt lärande och kompetensutveckling inom fiskodling. Åländska fiskodlare var bland de första att börja med odling av regnbågslax. De praktiska erfarenheterna som ännu finns i odlarkåren är världsunik och bör tas tillvara, men det behövs också satsas på nya förmågor, med ett mångsidigt kunnande inom teknik, biologi, sjöfart och administration.

5. Uppmuntra till ännu miljövänligare odling. Ett klimatsmart och framtidsanpassat livsmedelssystem på Åland byggs utifrån grunden av ett anpassningsbart samhälle. Det behövs snabb tillämpning av innovationer och en social miljö där man uppmuntrar och sporrar till agerande och strategiska försök som bidrar till hållbara lösningar. Genom att koppla samman möjligheten att utöka sin fiskodling med att investera i ny miljöteknik eller delta i mera omfattande forskningsprojekt, kan man tillföra en attraktiv morot som skulle öka odlarnas vilja att driva utvecklingen ännu snabbare framåt.

6. Utveckla en vattenförbättringsfond. Eftersom odlingstillstånden är utsläppsbaserade finns redan starka incitament för branschen att minska utsläppen så mycket det bara går. De största förbättringarna är redan gjorda. Varför inte etablera ett bredare och mer kostnadseffektivt angreppssätt för att jobba med miljöfrågor på Östersjönivå? T.ex. kompensationsåtgärder via en vattenförbättringsfond med fokus på att stoppa övergödningen och bottendöden. Miljöförbättrande insatser bör vara gränsöverskridande och riktas dit de gör mest nytta för pengarna.

7. Gör åländskt odlad fisk tillgänglig. Utveckla politiska riktlinjer som styr offentlig upphandling till mera närproducerad mat, inkluderat åländsk fisk – vild och odlad. Vi samarbetar gärna med beslutsfattare i kommun och offentlig sektor för att erbjuda mera åländskt odlad, färsk och näringsrik fisk till åländska barn, äldre och anställda. Vi vill att det erbjuds god och näringsrik mat, lagad av etiskt och hållbart producerade råvaror.

Ålands fiskodlarförening r.f


https://freshfish.ax/