Ajankohtaista

Ukrainan sodan vaikutukset kalatalouteen

Ukrainan sota vaikuttaa suuresti Suomen kalatalouteen. Kalarehujen vienti Venäjälle loppui ja merkittävä osa kalan viennistä tyrehtyi. Polttoaineiden ja rehuraaka-aineiden hinnan nousu uhkaa jo nyt kotimaisen kalan tuotantoa. Kalanpoikasvienti Venäjälle loppui.
Lue lisää

Suomestakin kalavaltio

Luken, Syken ja Metsähallituksen yhteisessä Kalavaltio-hankkeessa etsitään uusia alueita kalankasvatukselle valtion omistamilta merialueilta. Hankkeen nimi on osuva, mutta samalla se antaa aiheen miettiä, miksi Suomi ei jo ole kalavaltio. Vain alle viidesosa syömästämme kaupallisesta kalasta kun on enää kotimaista. Muualla maailmassa kalankasvatusta pidetään vihreänä alana ja kasvuvauhti on huimaa, jopa yli kaksi miljardia kiloa vuodessa.…
Lue lisää

Kalamarkkinakatsaus 2022

Kalan tarjonta ja kauppa supistui ympäri maailmaa koronapandemian alkuvaiheessa. Mutta lasku jäi lyhytaikaiseksi. Kalantuotanto ja markkinat piristyivät nopeasti vuonna 2021. Kalan hinnat lähtivät nousuun ja niiden uskotaan pysyvän korkeana vuonna 2022, koska tarjonta ei kasva kysynnän mukaan.
Lue lisää

Kuusamon Kala hakee tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikön tehtävänä on johtaa päivittäistä tuotantoa siten, että tuotanto-organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan niin laadullisesti kuin kustannustehokkaasti. Päivittäisen tuotantosuunnitelman toteutumisen lisäksi tuotantopäällikkö vastaa työturvallisuudesta, tuotteiden laadusta ja omavalvonnan toteutumisesta. Tuotannon prosessien sekä toiminnan kehittäminen ovat olennainen osa tehtävää.
Lue lisää

Liiton edunvalvontaan lisäresursseja

Kalankasvattajaliiton uutena elinkeinopoliittisena asiantuntijana on aloittanut varatuomari Heikki Mäkinen. Hänen pääasiallinen tehtäväkenttänsä tulee olemaan alan edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet ja kansainvälinen toiminta. - Akuutteja asioita ovat tietysti Ukrainan sodan vaikutukset alalle ja erityisesti vientiin tarkoitettujen kalanpoikasten kohtalo. Ensimmäisiin tehtäviin kuuluvat myös uuden vastuuministerin kontaktointi sekä ohjelmatavoitteiden valmistelun aloittaminen tulevia eduskuntavaaleja ja niiden jälkeisiä hallitusneuvotteluja silmällä pitäen, Heikki luettelee. Liiton toimintasuunnitelman tärkeimpiä kulmakiviä on edunvalvonnan lisääminen. Avaintavoitteena on vaikuttaa ennakoivasti poliittiseen päätöksentekoon niin kotimassa kuin EU:ssakin.
Lue lisää

Kalatalous jälleen näkyvästi esillä eduskunnassa

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi 11.5.2022 lausuntonsa turvallisuusympäristön muutosta koskevasta ajankohtaisselonteosta. Lausunnossaan valiokunta nosti myös kotimaisen kalatalouden vahvasti esille. Valiokunnan kannanotto kalatalouden osalta: Valiokunta korostaa, että maatalouden lisäksi myös kalataloudella on merkittävä rooli huoltovarmuuden ja ruokaturvan takaamisessa. Suomen rannikolla ja järvissä on vielä paljon vajaasti hyödynnettyjä kalavaroja, jotka voidaan ottaa kriisitilanteessa käyttöön. Suomessa elintarvikkeena käytettävän…
Lue lisää

Kalan tuottajahinnat 2021

Kasvatetun kirjolohen tuottajahinta (5,20 €/kg) nousi verrattuna vuoteen 2020 (4,35 €/kg). Kasvatetun siian tuottajahinta (10,21 €/kg) sen sijaan laski.
Lue lisää