Heikin blogi

Heikin blogi

 • Kalanviljely on kestävää, kalan kauppatase ei

  Kotimainen kalankasvatus on jo nyt kestävää ja luonnon ehdoilla tapahtuvaa toimintaa. Silti jokainen päivä tuo keskimäärin miljoonan euron verran lisäystä kalan kauppataseen vajaukseen. Se ei todellakaan ole kansantaloudellisesti kestävää. - 24.6.2022

  Lue lisää
 • Kalanviljelyn lisääminen nostaa myös ruokavarmuutta

  Huoltovarmuus ja ruokaturva ovat nyt korostetusti esillä. Ruoantuotannossa katse kohdistuu kuitenkin turhan usein vain maatalouteen ja samalla kalatalouden mahdollisuudet unohdetaan. Niin kalastus kuin kalanviljelykin ovat merkittäviä keinoja lisätä ruokavarmuutta. - 22.6.2022

  Lue lisää
 • Esimerkki luvituksesta – case Ekofish

  Pietarsaarelaisen Ekofish Ab:n tapaus on yksi valitettava esimerkki hakijan, lupaharkinnan ja valvontaviranomaisen näkemysten eroavaisuuksista sekä mitä se käytännössä voi pahimmillaan tarkoittaa. Yritys käynnisti toimet kalankasvatusluvan saamiseksi keväällä 2018. Edelleenkään sillä ei ole lainvoimaista päätöstä asiassa. 13.6.2022

  Lue lisää
 • Lupaharkinta ja valvonta pidettävä erillään

  Ympäristöministeriössä on parhaillaan vireillä lakihanke, jossa nykyisin asetuksessa oleva säännös lupaviranomaisen yhteydenpidosta valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa siirrettäisiin lakiin. Samalla säännöksen sisältöä kuitenkin muutettaisiin tavalla, joka voi vaarantaa luvanhakijan oikeusturvan. Säännöksen sisällölliseen muuttamiseen lakiluonnoksessa ehdotetulla tavalla ei ole tarvetta. - 10.6.2022

  Lue lisää
 • Joustoa ei ole, onko tahtoa?

  Tämän poikkeuksellisen kevään poikastilanteessa ympäristöministeriöllä olisi ollut erinomainen mahdollisuus näyttää, että Kotimaisen kalan edistämisohjelman toteuttamiseen on todellista tahtoa. - 3.6.2022

  Lue lisää
 • Kirjolohelle lisää vihreää valoa

  Ruotsin ylin ympäristötuomioistuin on lyhyen ajan sisällä antanut useita myönteisiä päätöksiä kalanviljelylle. Päätöksissä kasvatuksen ympäristövaikutukset on todettu vähäisiksi, mikä korostaa vesiviljelyn tärkeää merkitystä tuottaa ruokaa kestävästi. - 27.5.2022

  Lue lisää
 • Suomestakin kalavaltio

  Luken, Syken ja Metsähallituksen yhteisessä Kalavaltio-hankkeessa etsitään uusia alueita kalankasvatukselle valtion omistamilta merialueilta. Hankkeen nimi on osuva, mutta samalla se antaa aiheen miettiä, miksi Suomi ei jo ole kalavaltio. - 20.5.2022

  Lue lisää
 • Liiton edunvalvontaan lisäresursseja

  Kalankasvattajaliiton uutena elinkeinopoliittisena asiantuntijana on aloittanut varatuomari Heikki Mäkinen. Hänen pääasiallinen tehtäväkenttänsä tulee olemaan alan edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet ja kansainvälinen toiminta. - 16.5.2022

  Lue lisää