Ajankohtaista

UUSI RAISIOLAINEN MOBIILISOVELLUS APUNA KALOJEN RUOKINNASSA

Raisioaquan uusi sovellus Kasvuluotain on kehitetty helpottamaan kalankasvattajien arkea. Turun Sanomat 27.6.2017Kasvuluotain-mobiilisovellus yhdistää älypuhelimet ja kalankasvatuksen, kertoo Raisioagro Oy. Raisioaquan uusi sovellus on kehitetty helpottamaan kalankasvattajien arkea: se tarkentaa kalojen ruokkimista, on avuksi kalamassan kasvun seuraamisessa, poistaa turhia kuluja ja estää ylimääräisten ravinteiden leviämisen vesistöihin. Kasvuluotaimen voi ladata joko älypuhelimeen tai tablettiin. Raisioaquan liiketoimintajohtaja Tomi…
Lue lisää

”Miksi ruokapöytäämme ei riitä kotimaista kalaa?”

Kutsu Porissa keskustellaan SuomiAreenan yhteydessä 11.7. klo 13–15 kalasta ja kalataloudesta:  ”Miksi ruokapöytäämme ei riitä kotimaista kalaa?” ​Kalatalouden puolestapuhuja Pro Kala ry:n koolle kutsumat keskustelijat paneutuvat kalatalouden koko arvoketjun keskeiseen kysymykseen: Mitä pitäisi tehdä, että suomalaisissa ruokapöydissä olisi riittävästi kotimaista kalaa? Kotimaisen kalan osuus ruokapöydissämme on tällä hetkellä alle kolmannes kulutetusta kalasta. Mitä asialle voitaisiin tehdä?…
Lue lisää

OULUJOEN LOHI- JA TAIMENISTUKKAIDEN VAPAUTUS ALKOI MONTASSA

8.6.2017 TervareittiLohen ja meritaimenen istukkaat lähtevät tänä keväänä merivaellukselle suoraan Montan kalanviljelylaitokselta Muhokselta. Taimenten vapautus alkoi jo aiemmin ja lohet vapautetaan lähiviikkojen aikana. Kalanviljelyslaitoksen peruskorjauksen ansiosta istutuksia on voitu siirtää myöhempään kevääseen. Kaikki istutukset tehdään nyt Montasta. Luonnolliseen vaelluslämpötilaan Lohet vapautetaan 8-12 -asteiseen jokiveteen, mikä vastaa niiden luonnollista vaelluslämpötilaa. Kevät on tänä vuonna myöhässä, joten…
Lue lisää

kalalla on vankka asema suomalaisten ruokapöydissä

Pro Kalan teettämän tuoreen kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten tahtotila kalansyöntiin on korkealla – kolme neljästä haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän. Kalaa ostettaessa ostopäätökseen vaikuttaa erityisesti laatu, tuoreus ja hinta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kalaa syödään alle suositusten. Toukokuussa tehdyn tutkimuksen mukaan kalalla on vahva rooli suomalaisessa ruokapöydässä. Suomalaisista 95 prosenttia syö kalaa ja 90 prosentin…
Lue lisää

Meri- ja kalatalousrahasto / vesiviljelyn tuet

Meri- ja kalatalousrahastosta on mahdollista hakea tukea erilaiseen kalatalouden kehittämistoimintaan, mutta rahaston kautta voi hakea myös investointitukea. Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston tukea myönnetään vesiviljely-yrityksille. EU-asetuksen 508/2014 mukaan tukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät Unionin painopisteen 2 mukaista temaattista tavoitetta, eli ympäristön kannalta kestävää, resurssitehokasta, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tietämykseen perustuvaa vesiviljelyä. Tätä tavoitetta voidaan edistää pyrkimällä…
Lue lisää

LÄNSI-SUOMI: KALANJALOSTAMOILLA ON PULAA KOTIMAISESTA KIRJOLOHESTA

Yle 29.5.2017Lehden haastattelema toimitusjohtaja Jan Valtanen uskoo, että uudet Perämeren ja Selkämeren kirjolohikasvattamot muuttavat tilannetta. Kalanjalostamot painiskelevat kotimaisen kirjolohipulan kanssa. Porissa ja Eurajoen Luvialla toimivan Kala-Valtanen Oy:n toimitusjohtaja Jan Valtanen sanoo Länsi-Suomi-lehdessä, että kotimaisen kirjolohen kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan. Hänen havaintojensa mukaan kuluttajat ostaisivat mieluummin kotimaista kirjolohifilettä norjalaisen sijaan. Toimitusjohtaja Valtasen mukaan kalanjalostamoissa odotetaan,…
Lue lisää

LUVIAN SUUREN AVOMERIKALANKASVATTAMON VAIKUTUKSET ARVIOITU: PAIKALLISIA JA LAADULTAAN LIEVIÄ

SATAKUNNAN KANSA 14.05.Eurajoelle Luvian edustalle suunnitellun Offshore Fish Finland Oy:n avomerikalankasvattamon ympäristövaikutusten arvioidaan jäävän paikallisiksi ja laadultaan lieviksi. Vedenlaatuun ja vesiluontoon ravinnekuormituksesta aiheutuvat haitat ovat ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) mukaan paikallisia ja keskittyvät kasvatusaltaiden läheisyyteen. Kalankasvattomon YVA-ohjelmaan ja lupamenettelyyn liittyvän ympäristövaikutusarvioinnin on tehnyt Sweco Ympäristö Oy. Selvitysvaihtoehtoina ovat joko 1 000 tonnin tai 2 000 tonnin kalojen lisäkasvu…
Lue lisää