Ajankohtaista

Elintarvikevalvontaviranomaiset panostavat elintarvikevalvonnan yhtenäistämiseen vuonna 2016

Aluehallintovirastot ja Evira vierailevat noin puolessa paikallisista elintarvikevalvontayksiköistä vuonna 2016. Kussakin yksikössä keskustellaan paikallisista valvontakäytännöistä ja valvonnan riskiperusteisuudesta. Lisäksi seurataan vähintään yhtä paikallisen valvonnan tekemää tarkastusta. Tarkoituksena on arvioida, miten Eviran elintarvikevalvontaohjeet ja erityisesti Oiva-järjestelmä on otettu käyttöön valvonnassa ja mitä muutostarpeita ohjeissa mahdollisesti on. Lisäksi kerätään tietoa valvonnan lisäohjauksen tarpeista, jotta valvonnan riskiperusteisuutta ja…
Lue lisää

Flexgard antifoilungainevalmisteen käyttö ei ole enää sallittua

Flexgard VI –valmisteen myyntilupa on päättynyt 31.3.2015. Sen myynti ja käyttö Suomessa on siten ollut Tukesin mukaan kiellettyä. Suomessa hyväksytyt antifouling-valmisteet löytyvät Tukesin Sallittujen antifoulingvalmisteiden luettelosta: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/Biosidiset-torjunta-aineet/ Mikäli laitoksilla on Flexgardia käytössä vielä 2016 voi ELY-keskus valvonnassa puuttua tähän. ELY-keskuksen mukaan laitoksilla saa käyttää vain hyväksyttyjä antifoulingaineita. Lisätietoja antaa: Mirva Wideskog (mirva.wideskog@ely-keskus.fi p. 040 769…
Lue lisää

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiön avustukset

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten. Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2016 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610…
Lue lisää

Toimistohenkilökunnan kesälomat

Mari ja Anu-Maria viettävät kesälomaa 4.7. – 7.8. ja liiton toimisto on suljettuna tämän ajan. Kiireellisissä asioissa voitte soittaa Anu-Marialle numeroon 040-504 3972.
Lue lisää

KALAVIIKKO 10.–11.3.2016 HELSINKI

Yhdessä vankka ote siniseen biotalouteen 10.–11.3.2016! Sininen biotalous – kasvun mahdollisuus on Kalaviikko 2016 – tapahtuman teema. Kalaviikko kokoaa yhteen toimijat kalatalouden eri sektoreilta ja tarjoaa osallistujille kiinnostavan ohjelman ohella puitteet tutustua alalla toimiviin kollegoihin aivan Helsingin keskustassa.   Luvassa on siis kaksi antoisaa seminaaripäivää täynnä asiaa ja rentoa yhdessäoloa. Ohjelma 2016 ja hinnat Ilmoittaudu osoitteessa…
Lue lisää

Usein kysyttyä jäljitettävyydestä

Q1. Mitä hyötyä eränumeroinnista on? Kalan laatu säilyy parempana koko hankintaketjussa, koska matka voidaan jäljittää helposti. Mikäli ketjun jossain vaiheessa raaka-aineen laatu heikkenee, on tämä selvitettävissä helpommin. Eli järjestelmä mahdollistaa tuotteen laatuseurannan kalan monimutkaisessa ketjussa sekä auttaa ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Q2. Tarvitaanko ensierä merkitä kun omaa kalaa siirretään jalostettavaksi? Ei tarvitse. Ensieränumero annetaan vasta ensimmäiselle ostajalle.…
Lue lisää

Ympäristötehokas kalankasvatus ja ympäristövaikutusseurantajärjestelmän kehittäminen

Luonnonvarakeskuksen kalankasvatuksen ympäristötehokkuutta edistävä ja toimintaedellytyksiä parantava hanke on saatu päätökseen. Hankkeen yleistavoitteena oli parantaa kalankasvatuksen ympäristötehokkuutta sekä ympäristöarviointimenetelmiä. Hankkeessa pilotoitiin lisäksi monitorointiin perustuvaa tuotannonohjauslaitteistoa avomeriolosuhteissa. Suomen vesistöissä olevan potentiaalin hyödyntämiseksi on etsitty uudenlaisia lähestymistapoja myös kalankasvatukseen. Kansallisessa sijainninohjaussuunnitelmassa on tunnistettu vesiviljelylle sopivia tuotantoalueita ja mallinnettu tuotantomääriä niin, että vesialueiden ekologia ja muu käyttö ovat sopusoinnussa…
Lue lisää