Ajankohtaista

Eviran ohje eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä ja valvonnasta elintarvikealan laitoksissa

Päivitetty Eviran ohje eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä ja valvonnasta elintarvikealan laitoksissa on nyt käännetty ruotsiksi. Ruotsinkielinen ohje löytyy Eviran kotisivuilta: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/liha/eviran_ohje_16010_sv.pdf Suomenkielinen ohje löytyy Eviran kotisivuilta osoitteesta: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/liha/eviran_ohje_16010.pdf
Lue lisää

Kalankasvatuksen ympäristösuojelun neuvottelupäivä

Varsinais-Suomen ELY-keskus, MMM sekä LYMO järjestävät Kalankasvatuksen ympäristösuojelun neuvottelupäivän 29.9.2016 Turussa. Aiheina mm. kalankasvatuksen ajankohtaiset asiat sekä näkemyksiä kompensaatiotoimien vaikutuksista. Tilaisuuden kohderyhmä: ELY-keskusten ja AVIen asiantuntijat, alan tutkijat sekä kalankasvattajat. Tilaisuutta voi seurata videoneuvottelulaitteiden avulla myös etänä. Lisätietoa: http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Ymparistohallinnon_koulutus_ja_neuvottel%2837407%29
Lue lisää

Meet the aquaculture buyers from St.Petersburg and Leningrad region

Food from Finland invites you to meet the aquaculture buyers from St.Petersburg and Leningrad region on Wednesday, November 16th at Consulate of Finland in St.Petersburg. Why Russia? Fish farming development in Russian provides significant long-term opportunities for Finnish producers of aquaculture products (fish feeds, seeds, fertilized eggs) and equipment as well as for Finnish companies…
Lue lisää

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) -haku

Maa- ja metsätalousministeriö on 22.6.2016 vahvistanut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hakulomakkeen ja –ohjeen sekä toimenpidekohtaiset hakuohjeet ja arviointilomakkeet. Katso lisätietoa https://www.kalankasvatus.fi/euroopan-meri-ja-kalatalousrahasto-emkr/ tai http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/elinkeinokalatalouden-tuet
Lue lisää

Itämeri syömällä parempaan kuntoon

Uusi innovaatio: Kalanrehun raaka-aineena silakka jalostuu kirjoloheksi Raisioagro Oy 14.06.2016 Kasvatettavien kalojen rehu sisältää tietyn määrän kalajauhoa ja -öljyä. Tähän asti suomalaistenkin kalojen rehuissa on käytetty raaka-aineena maailman valtamerikaloista valmistettua kalajauhoa ja -öljyä. Raisioaquan uudessa Baltic Blend -rehuinnovaatiossa raaka-aineina käytetään Itämeren kaloista tehtyä kalajauhoa ja -öljyä. Kun Itämeren alueella kasvatettavia kaloja ruokitaan lähirehulla, ravinteet kiertävät eikä…
Lue lisää

Vesien- ja merenhoidon hankkeille tarjolla avustusta

Ympäristöministeriö avaa haun vesien- ja merenhoidon toimenpiteitä konkreettisesti edistävien hankkeiden avustuksille. Hakuaika on 25.5.–15.8.2016. Hallitusohjelman kiertotaloutta edistävän kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä on etsiä ja levittää uusia ratkaisuja, joilla tehostetaan Suomen vesien- ja merenhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteutumista. Nyt jaettavilla avustuksilla rahoitetaan erityisesti hankkeita, joissa etsitään uusia vaikuttavia tapoja vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta vesiin. Valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymien…
Lue lisää

Kalaistutukset

Kalojen ja rapujen istuttamiseen on oltava ELY-keskuksen lupa, jos istutetaan uusi laji tai kanta tai jos istutus ei sisälly kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Lupa voidaan myöntää, jos istutus ei vaikeuta käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Istuttajan on ilmoitettava istutuksesta kolmen kuukauden kuluessa kalastuslaissa tarkoitettuun istutusrekisteriin. Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin tai niiden…
Lue lisää