Ajankohtaista

Kalankasvattajaliiton uutiskirje

  Suomen Kalankasvattajaliitto on julkaissut ensimmäisen uutiskirjeen 30.1.2017. Uutiskirje tarjoaa monipuolisen ja nopean tiedottamiskanavan koko toimialalle. Laaja jakelu mahdollistaa niin kirjoittamisen blogi, artikkeli jne., että mainostamisen. Mari Virtaselta saatte lisätietoja mainonnasta ja kirjoitusohjeita. Uutiskirje on vapaasi tilattavissa. Sisällöltään se kerää vesiviljelyn tärkeimmät uutiset käteviksi tietopaketeiksi. Kirje on nopea tapa välittää ajankohtainen tieto ja tietoa on…
Lue lisää

SÄHI -koulutukset kalanistuttajille

Parhaillaan on valmistumassa web-pohjainen sovellus sähköiselle kalaistutustietojen ilmoittamiselle. Jatkossa on tarkoitus ohjata kalojen istuttajat tallentamaan istuttamansa / heidän toimesta istutetut kalojen istutustiedot suoraan sähköiseen istutusrekisteriin (SÄHI). Sovellus on osa kalatalouden sähköisiä palveluita, jotka tulevat lähitulevaisuudessa laajenemaan. Uusi kalastuslaki säätää 74 §:ssä, että istuttajan on ilmoitettava istutuksesta kolmen kuukauden kuluessa istutuksesta istutusrekisteriin. Sähköinen istutusten ilmoittaminen helpottaa…
Lue lisää

Kalafoorumi Helsingissä torstaina 12.1.2017 klo 10 alkaen

Päivän teemana on vienti ja kansainvälistyminen Ohjelmassa: · Ajankohtaista Food from Finland vientiohjelmassa · Menestystarinoita suomalaisten elintarvikkeiden viennissä · Arktisuudesta elintarvikeviennin kärki hanke: case kirjolohi ja silakka · Kalan ja kalastustuotteiden viennin viranomaisvaatimukset · Eviran vienti- ja markkinoillepääsyhankkeet · Enterprise Europe Network -verkoston kansainvälistymispalvelut · Finnpartnership: mahdollisuuksia kala-alan toimijoille ja osaamiselle Lataa ohjelma tästä! Ilmoittaudu…
Lue lisää

Pohjoismaat tavoittelevat sinisen biotalouden kasvua

Pohjoismaiden ministerineuvosto on linjannut yhteiset tavoitteet veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvässä liiketoiminnassa. Ne määritellään sinisen biotalouden tiekartassa, joka Suomen johdolla saatiin valmiiksi joulukuussa 2016. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti vesiviljelyssä eli kalojen ja muiden vesieliöiden kasvatuksessa sekä korkean arvon tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, kosmetiikan ja lääkeaineiden kehittämisessä. Lisäksi tiekartassa määritellään yhteistyöaiheeksi vesiosaaminen ja hyvinvointipalvelut. Yhteistyötä tiivistämällä ja uusia konsepteja…
Lue lisää

Tiedoksi Uudenmaan kalatalouden yhteistyöryhmälle

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö hoitaa mm. kalastuslain, ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia kalatalousasioita Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella. Kuulutuksia ELY-keskuksessa vireillä olevista asioista ja päätöksistä on nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivulla: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset;jsessionid=A2CDF774F6942F537F27461E42D47A9B?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.WFOpd8u7rop ja/tai täällä: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.WE_V8Mu7rop Jos Varsinais-Suomen kuulutukset eivät suoraan näy, klikkaa oikealta vihreästä palkista: Valitse alue För kännedom till fiskerisamarbetsgrupp i…
Lue lisää

KALANVILJELY-YRITYSTEN JOHTAMISVALMENNUS

Tule mukaan kehittämään ja kasvattamaan yrityksesi liikevaihtoa, kannattavuutta ja tuottavuutta! KALANVILJELY-YRITYSTEN JOHTAMISVALMENNUS Kalanviljely-yrityksillä on erinomaiset tulevaisuuden näkymät, sillä kalaa kulutetaan entistä enemmän. Yrityksillä on mahdollisuudet kehittyä ja se vaatii monipuolista liiketoiminnallista osaamista sekä tuotantokapasiteetin suurentamista. Nyt tarjoamme mahdollisuutta osallistua uudenlaiseen kalanviljely-yrityksille suunnattuun johtamisvalmennukseen, joka käynnistyy tammikuussa 2017. Kohderyhmä Johtamisvalmennus on suunnattu kalanviljely-yritysten omistajille, osakkaille ja…
Lue lisää