Ajankohtaista

Usein kysyttyä jäljitettävyydestä

Q1. Mitä hyötyä eränumeroinnista on? Kalan laatu säilyy parempana koko hankintaketjussa, koska matka voidaan jäljittää helposti. Mikäli ketjun jossain vaiheessa raaka-aineen laatu heikkenee, on tämä selvitettävissä helpommin. Eli järjestelmä mahdollistaa tuotteen laatuseurannan kalan monimutkaisessa ketjussa sekä auttaa ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Q2. Tarvitaanko ensierä merkitä kun omaa kalaa siirretään jalostettavaksi? Ei tarvitse. Ensieränumero annetaan vasta ensimmäiselle ostajalle.…
Lue lisää

Ympäristötehokas kalankasvatus ja ympäristövaikutusseurantajärjestelmän kehittäminen

Luonnonvarakeskuksen kalankasvatuksen ympäristötehokkuutta edistävä ja toimintaedellytyksiä parantava hanke on saatu päätökseen. Hankkeen yleistavoitteena oli parantaa kalankasvatuksen ympäristötehokkuutta sekä ympäristöarviointimenetelmiä. Hankkeessa pilotoitiin lisäksi monitorointiin perustuvaa tuotannonohjauslaitteistoa avomeriolosuhteissa. Suomen vesistöissä olevan potentiaalin hyödyntämiseksi on etsitty uudenlaisia lähestymistapoja myös kalankasvatukseen. Kansallisessa sijainninohjaussuunnitelmassa on tunnistettu vesiviljelylle sopivia tuotantoalueita ja mallinnettu tuotantomääriä niin, että vesialueiden ekologia ja muu käyttö ovat sopusoinnussa…
Lue lisää

Sininen biotalous hallituksen toimenpideohjelmassa

Liitto lähetti kesällä hallitusneuvotteluita varten kansanedustajille Kalanviljely –Sininen biotalous -taustamuistion ja se on huomioitu erittäin hienosti hallituksen toimenpideohjelmassa ja otettu kärkihankkeisiin. Vesiviljelyllä on ensimmäistä kertaa alan historiassa hallituksen erittäin vahva ohjaus ja tuki sekä selkeä päämäärä, kasvu. Tulevina vuosina tulemme vaikuttamaan erittäin aktiivisesti siihen että hallituksen kirjaukset toimenpiteistä, viedään kaikilla tahoilla eteenpäin. Tavoite on saavuttaa…
Lue lisää