Huomioi nämä asiat, kun kalastat IHN-tartunta-alueilla

kuolleita kaloja tai niiden perkeitä ei saa jättää jäälle tai rannalle vaan ne tulee hävittää biojätteen tai sekajätteen mukana tai haudata maahan. Kalusto tai kalastusvälineet, jotka ovat olleet kosketuksissa kaloihin tai veteen käsitellään joko kuivaamalla, kuumalla tai desinfiointiaineilla. Käsittely tehdään sen jälkeen, kun välineet on ensin puhdistettu mekaanisesti niin, ettei niissä ole näkyvissä kalan tai syötin jäänteitä tai likaa.

Valintajalostuksen jatkuminen LUKE:ssa

Luonnonvarakeskus on tehnyt valintajalostuksen jatkamisesta väliaikaisratkaisun, jossa valintajalostuksen uudet emokalaparvet kirjolohesta ja siiasta kasvatetaan perhealtaissa Enonkoskella. Tämä toteutetaan sellaisin rakentein, että ne on siirrettävissä valintajalostusohjelman pysyväisratkaisun edellyttämiin tiloihin. Pysyväisratkaisun aikaansaamiseksi perustetaan Lukessa keväällä 2018 kehittämisprojekti, jonka tehtävänä on määritellä Luken valintajalostusohjelman toimintatavat, bioturvallisuus, laajuus sekä sijainti vuoden 2019 syksyyn mennessä. Väliaikaisratkaisu toteutetaan siten, että kirjolohen…