The report compiles the education of aquaculture offered in the Nordic countries: Norway, Denmark, Finland, Sweden and Iceland. The situation of education was examined from the web pages of each educational institute in November 2017, and in some cases the institute was contacted directly.

Raportissa on koottu yhteen kaikissa Pohjoismaissa annettava vesiviljelyyn liittyvä koulutus. Korkeakoulutuksen osalta käydään opintoja läpi pitkälti kurssilistauksina, toisen asteen koulutuksen osalta linkkeinä sitä antaviin oppilaitoksiin. Lisäksi raportissa on yhteenveto marraskuussa 2017 pidetystä ”Nordic Road Map for Blue Bioeconomy” -kokouksesta.