Vesa Kallio ja Anne Kalmari, Keskusta

Keskustan kansanedustajat Vesa Kallio ja Anne Kalmari ovat jättäneet maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien hallituksen tekoja kalatalouden edistämiseksi ja kotimaisen kalan käytön lisäämiseksi. Kansanedustajat kysyvät, mitä lainsäädäntömuutoksia hallitus valmistelee kalankasvatusta koskevan sääntelyn keventämiseksi ja millä aikataululla lakiesityksiä ollaan tuomassa eduskuntaan käsiteltäväksi. Kallio ja Kalmari muistuttavat, että Petteri Orpon hallitus on sitoutunut edistämään kotimaista kalataloutta. Hallitusohjelmassa todetaan keskeisenä keinona kalankasvatuksen lisäämiseksi Suomessa olevan nimenomaan kalankasvatukseen liittyvän luvituksen ja sääntelyn keventäminen.

Kun kirjaukset ovat selvät ja tilannekuva tässä asiassa yhteinen, niin voisi kuvitella, että esityksiä kalankasvatusta koskevien normien purkamiseksi tipahtelisi eduskuntaan liukuhihnalta. Valitettavasti näin ei ole käynyt. Ylipäätään positiiviset luonnonvarataloutta koskevat esitykset ovat loistaneet eduskunnassa poissaolollaan. Näin on kalankasvatuksenkin osalta. Ihmettelen tätä suuresti. Kyseessähän on kannattava koko Suomessa ihmisiä työllistävä ala, jonka menestyksen ja kasvun esteenä on lähinnä lupaprosesseihin liittyvä kankeus ja joustamattomuus. Annetaan kotimaisen kalan uida entistä useammin lautaselle, vaatii Kallio.
 

Saimme viime kaudella eduskunnassa valmiiksi sekä kotimaisen kalan edistämisohjelman, että vuoteen 2030 ulottuvan vesiviljelystrategian. Näiden ohjelmien viitoittamalla tiellä kykenisimme kolminkertaistamaan kotimaisen kalan vuosituotannon. Tavoitteen toteutuessa Suomen kalaomavaraisuus, kauppatase ja elinkeinokalatalouden työllistävyys paranisivat huomattavasti. Kotimainen kala on terveellinen valinta ja ympäristökin kiittää. Tässä on riittävästi perusteita päivittää lainsäädäntö kuntoon. Odotamme eduskuntaan konkreettisia esityksiä, jotka koskevat esimerkiksi lupien pituutta ja lupakynnyksen nostoa, sekä lupamenettelyjen ja määräysten keventämistä, listaa Kalmari.
 

Vuonna 2022 ruokakalaa tuotettiin Suomessa myyntiin 16,3 miljoonaa kiloa ja tuotannon arvo oli yhteensä 102 miljoonaa euroa. Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on kolminkertaistaa tuotanto 50 miljoonaan kiloon vuoteen 2035 mennessä. Samalla kotimaisen kalan kulutuksen tavoitellaan kaksinkertaistuvan nykyisestä tasostaan siten, että vuonna 2035 kotimaisen kalan osuus suomalaisten syömästä kalasta olisi 43 %.

Lisätiedot:

  • Vesa Kallio,
  • kansanedustaja (kesk)
  • P. 050 537 4456
  • Anne Kalmari,
  • kansanedustaja (kesk)
  • P. 050 512 2084

Lue Kirjallinen kysymys täältä: KK 99/2024 vp (eduskunta.fi)

Lue myös Suomenmaan kirjoittama juttu aiheesta täältä: https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustan-kalmari-ja-kallio-patistavat-hallitusta-purkamaan-esteita-suomalaiselta-kalankasvatukselta-kauppatase-paranisi/