ASC-esiselvitys: Hanke oli osittain EMKR-rahoittama

Suomessakin on mahdollista tuottaa ASC-sertifioitua kirjolohta

(Kalankasvattajaliiton Uutiskirje 4/2018, teksti: Mika Remes ja Mari Virtanen)

Suomen kirjolohituotannolle sopivat ASC-sertifioinnin kriteerit on selvitetty viime talvena EMKR-rahoitteisessa hankkeessa. Aiemmin Saaristomerellä tehdyssä ryhmäsertifiointipilotissa huomattiin, ettei ASC:n lohistandardi sovellu Suomen kirjolohituotantoon. ASC:n kirjolohistandardi eli fresh water trout standard on tehty makeassa vedessä tapahtuvalle kirjolohituotannolle. ASC:ssä katsotaan Suomen rannikon murtovesi niin vähäsuolaiseksi, että kirjolohistandardia voidaan käyttää Suomessa myös murtovedessä kasvatetulla kirjolohella.

Tällä hetkellä maailmalla on 12 ASC-sertifioitua lajiryhmää, joista suurimmat ovat lohi, katkarapu, pangasius, tilapia ja kirjolohi. Järjestelmään kehitetään jatkuvasti ja uusia lajeja tulee koko ajan siihen mukaan. ASC-sertifioituja laitoksia on tätä nykyä maailmalla 38 maassa lähes 600. ASC:n kaupallisen markkinoinnin johtajan Inger Melanderin mukaan standardi lisää tuotteen arvoa monella tavalla. – Kuluttaja voi luottaa siihen, että tuote täyttää vastuullisen kehityksen periaatteet niin ympäristön suhteen kuin sosiaalisesti. ASC-standardi on tuotteelle positiivinen markkinointikeino.

Kun yritys hakee ASC-sertifiointia, prosessi lähtee liikkeelle sopimuksesta auditiointia tekevän sertifiointilaitoksen kanssa, joita on Euroopassa useita. Auditoinnin yhteydessä tarkastetaan, onko toiminta standardin mukaista ja jos on, sertifioija voi myöntää tuotannolle sertifikaatin. ASC laatii standardit, markkinoi järjestelmäänsä ja pitää kirjaa laitoksista, joille sertifikaatti on myönnetty.

Sertifiointiprosessi voi mennä läpi neljässä kuukaudessa, mutta ennen auditointia edellytetään tiettyjen tietojen dokumentointia edeltävältä vuodelta. Mikäli ruokakalalaitoksen tuotanto sertifioidaan, on myös poikastoimittajan toimitettava asiaan liittyvät kirjalliset selvitykset poikastuotannon osalta.

Standardi koostuu neljästä periaatekokonaisuudesta: lakikysymyksistä, ympäristötekijöistä, sosiaalisista kysymyksistä ja poikasten käytöstä. Eri maissa korostuvat eri asiat. ASC:n standardeja laativan osaston johtaja, hollantilainen Michiel Fransen pohti, että esimerkiksi sosiaaliset kysymykset, kuten työntekijöiden oikeudet ja lapsityövoiman käyttö eivät ole Suomessa minkäänlainen huolenaihe, eniten työtä varmaan liittyy ympäristökysymyksiin.

Kirjolohistandardissa minimoidaan tuotannon negatiiviset vaikutukset ympäristöön, edellytetään toimivaa kalaterveysohjelmaa sekä suunnittelua haittaeläinten hallitsemiseksi. Kalojen ruokinnassa on käytettävä rehua, jonka kalaraaka-aine on vastuullisesti kalastettua ja sen alkuperä jäljitettävissä.

ASC Freshwater Trout Standardin mukaisesti laitoksia vaaditaan tekemään tiettyjä ympäristö- ja sosiaalisia arviointeja, joilla standardin vaatimukset voidaan osoittaa tehdyiksi/täytetyiksi. ASC Freshwater Trout Standardin käytön vahvistuttua hankkeessa päätettiin käännättää suomeksi ja ruotsiksi ”ASC Audit Preparation Checklist” (liitteineen), joka on ohjeistus auditointiin valmistautumisesta, siinä tarvittavista tiedoista sekä menetelmistä näiden tietojen keräämiseen. Käännökset löytyvät linkeistä:

Lataa tästä tarkistuslista suomeksi

Lataa tästä standardin liitteet suomeksi

Lataa tästä tarksituslista ruotsiksi, Checklist på svenska

Lataa tästä standardin liitteet ruotsiksi, på svenska

ASC_loppuraportti

Esitykset aiheesta:

Kalankasvattajaliiton Syyspäivillä 9.11.2017 pidettiin esitys ASC:n taustoista, standardeista ja hankkeen pääkohdista. Esitys löytyy linkistä:

http://www.prokala.fi/wp-content/uploads/2017/11/Riitta-Myyrä-ASC-sertifiointi.pdf

ASC:n edustajat Michiel Fransen ja Inger Melander vierailivat Suomessa toistamiseen Kalaviikon yhteydessä järjestetyssä Yrittäjäpäivässä. Heidän esityksensä (jotka tilaisuudessa tulkattiin suomeksi) löytyvät linkeistä:

https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2018/04/asc1.pdf

https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2018/04/ASC_Trout-Standard_Helsinki_MF.pdf

Uutiskirjeet asc-hankkeesta:

Hankkeesta on tiedotettu Kalankasvattajaliiton uutiskirjeissä tammikuussa 2017, kesäkuussa 2017, joulukuussa 2017 ja kesäkuussa 2018

Uutiskirjejuttu 1/2017   På svenska
Uutiskirjejuttu 3/2017   På svenska
Uutiskirjejuttu 7/2017   På svenska
Uutiskirjejuttu 4/2018 sivun alussa

Lisätietoa ASC Freshwater Trout Standardista löytyy täältä:
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/our-standards/farm-standards/the-freshwater-trout-standard/

Alkuperäinen standardi löytyy täältä:
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2017/07/ASC-Freshwater-Trout-Standard_v1.0_layout-changes.pdf

Esther Luiten, ASC commercial manager, esittelia ASC:tä Suomessa ennen hanketta 8.82015
20151008_ASC intro Finland