Ruotsissa helpotetaan sääntelyä

Ruotsissa helpotetaan sääntelyä

Ruotsin hallitus on päättänyt asettaa selvitysmiehen, jonka tehtävänä on vesiviljelyn sääntelyn yksinkertaistaminen. Selvitysmiehen tulee ehdottaa luvan myöntämiseen sekä lupaharkintaan ja valvontaan helpotuksia. Tarkoituksena on lyhentää käsittelyaikoja, vähentää asiaan osallistuvien viranomaisten määrää, välttää moninkertaista lupaharkintaa ja vähentää säännösten ristiriitaisuutta. Myös Suomessa tulisi pikimmiten käynnistää vastaava selvitys. – 25.7.2022