Kesätöissä kalanviljelijänä

Kesätöissä kalanviljelijänä

Albin Hampf, Ted Lindén ja Emil Granberg ovat olleet kesätöissä Brändö Laxilla kauden 2023. Kalaviljely-yrityksissä tarjolla olevat, omaan alaan liittyvät erilaiset työt eivät ole poissuljettuja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Koulutuksistaan he ovat hyödyntäneet monia kursseja käytännöntyössä, ja esim. trukki-, tulityö- ja työturvakorttikurssilla opitut asiat on nyt ollut helppoa soveltaa käytännön töihin.

Vesiviljelyn mestari-kisälli -hankkeen aloitusta odotetaan kuumeisesti

Vesiviljelytoimijoilla on ollut jo pitkään haasteena löytää osaajia laitoksiinsa. Alan oppilaitokset eivät houkuttele riittävästi nuoria kouluihin, eikä valmistuneet työllisty vesiviljely-yrityksiin. Kalastuksen puolella tähän haasteeseen on pyritty löytämään ratkaisua perinteisellä mestari-kisälli koulutusmallilla. Sisä-Suomen Kalaleader toteutti Päijät-Hämeen Liiton tukemana hanketta, jonka tarkoituksena oli kehittää malli myös vesiviljelyn puolelle.