Kalankasvattajaliitto ministerin juttusilla

Suomen kalankasvattajaliiton edustajat kävivät tapaamassa ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkästä. Liitto antoi ministerille tietoiskun toimialasta ja sen tunnusluvuista. Pääpaino tapaamisessa oli kuitenkin liiton 11 kohdan norminpurkuehdotuksilla, joilla Kalankasvattajaliitto haluaa ojentaa ”auttavan kätensä” maan hallitukselle, joka pohtii tällä hetkellä kuumeisesti, miten soveltaa käytäntöön hallitusohjelman hyviä kirjauksia kalankasvatuksesta.

Brändö Lax juhli 40-vuotistaivaltaan

Brändö Lax on kasvattanut kalaa Ahvenanmaalla vuodesta 1984 alkaen. Yhtiö toimittaa tuoretta kirjolohta, siikaa sekä mätiä kalatukkuliikkeille ja kalanjalostajille. Yhtiön arvokkaassa 40-vuotisjuhlassa Brändössä 23.3.2024 kokoontui yhteen yhtiön perustajia, omistajia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Juhlapuheissa käytiin läpi yrityksen perustamisen vaiheita ja merkitystä aluetaloudelle.

Keskustan Kalmari ja Kallio vaativat hallitusta purkamaan esteitä suomalaiselta kalankasvatukselta

Keskustan kansanedustajat Vesa Kallio ja Anne Kalmari tekivät eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kalankasvatuksesta asianomaisen ministerin vastattavaksi koskien hallituksen tekoja kalatalouden edistämiseksi ja kotimaisen kalan käytön lisäämiseksi. Kansanedustajat kysyivät, mitä lainsäädäntömuutoksia hallitus valmistelee kalankasvatusta koskevan sääntelyn keventämiseksi ja millä aikataululla lakiesityksiä ollaan tuomassa eduskuntaan käsiteltäväksi.

Hyvä kiertää kolmikantayhteistyössä – tavoitteena ennustettavuus kotimaisille kalankasvattajille ja tasaisempi hinta kalan ostajille

Kalaruokatalo Kalavapriikki Oy, tuottaja Kalankasvatus Vääräniemi Oy sekä rehutehdas Alltech Fennoaqua sopivat kolmikantayhteistyöstä 15.11.2023 allekirjoitetussa sitoumuksessa. Sen tavoitteena on kohottaa kotimaisen kala-alan arvostusta, kannattavuutta ja jatkuvuutta sekä saada kotimaisen kalan hinta tasaisemmaksi ympäri vuoden.

Suomalainen kalankasvattaja lanseeraa hyljekarkotinjärjestelmiä

Ace Aquatec asensi kahdeksan A-ASR® (Acoustic Startle Response) US3 -laitetta Laitakarin Kalan Vatungin tuotantopaikalle, mikä osoittautui tehokkaaksi hylkeiden saalistuksen torjunnassa. Keskitaajuinen A-ASR®-laite käyttää laukaisumekanismia tuottamaan hiljaista ääntä, joka aiheuttaa säikähdysreaktion hylkeissä. “Viime vuoden jälkeen olemme varmoja, että A-ASR®-laitteet toimivat: vaikka hylkeet lähestyvät edelleen laajempaa aluetta, ne eivät hyökkää altaisiin. Lisäksi aitteet on erittäin helppo asentaa.”

Keskustan Kallio ja Kalmari: Kotimainen kalatalous on jäämässä hanke- ja työryhmäverkon vangiksi

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen on antanut vastauksensa keskustan kansanedustajien Vesa Kallion ja Anne Kalmarin tekemään kirjalliseen kysymykseen koskien kalatalouden edistämistä ja kotimaisen kalan käytön lisäämistä. Keskustan kansanedustajat peräsivät kysymyksessään Orpon hallitukselta konkreettisia tekoja kotimaisen kalankasvatuksen edistämiseksi. Ministeri Mykkäsen vastauksessa nämä teot ja niiden toteuttamisaikataulu jäivät valitettavasti avoimiksi.