Satakunnan Kansa 19.6.2018

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Offshore Fish Finland Oy:lle määräaikaisen luvan kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa ja verkkoaltaiden pitämiseen meressä Eurajoen merialueella.

Lupa antaa mahdollisuuden myös kalojen talvisäilytykseen Iso-Lampoorin niemen edustalla. Lupa on voimassa vuoden 2029 loppuun saakka.

Lupa rajoittaa toiminnassa käytettävän rehun ravinnesisältöä noin kolmanneksen pienemmäksi kuin mitä hakemuksessa esitettiin.

Myös verkkoaltaiden sallittu enimmäispinta-ala on hakemuksessa esitettyä pienempi. Verkkoaltaiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 10 000 neliömetriä.

Lupa mahdollistaa vuodessa noin 600 000 kilon lisäkasvun suuruisen kalamäärän kasvattamisen.

Talvisäilytyspaikalla saa säilyttää verkkoaltaita 1.10.–15.5. välisenä aikana. Talvisäilytyskauden ulkopuolella saa paikalla säilyttää väliaikaisesti yhtä kalanpoikasten verkkoallasta.

Offshore Fish Finland Oy:llä on oikeus aloittaa kalankasvatuksen valmistelu verkkoaltaiden rakentamiseksi merialueelle.

Aluehallintoviraston myöntämä lupa mahdollistaa kalankasvatuksen aloittamisen ennen päätösten lainvoimaiseksi tulemista siten, että merialueelle saa sijoittaa yhteispinta-alaltaan enintään 2 340 neliömetrin suuruiset verkkoaltaat kasvatus- ja talvisäilytyspaikalle.

Talvisäilytyksen aikana kaloja ei saa ruokkia ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Toiminnan aloittamislupa mahdollistaa kalojen noin 200 000 kilon lisäkasvun vuodessa.

Lupapäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/avomeren-kalankasvattamolle-lupa-rajoitettuna-eurajoen-edustalle-mahdollistaa-vuodessa-noin-600-000-kilon-lisakasvun-201023730/