Teksti Mika Remes, Kuvat Ekofish Ab

Miten sujuu kalankasvatus avomerellä Pietarsaaren edustalla? Siinä haaste, josta Ekofish Ab ottaa selvää. Yrityksen toissa vuonna saama ympäristölupa mahdollistaa 700 tonnin tuotannon. Ekofishin toimitusjohtaja Sebastian Höglund uskoo, että avomerikasvatus tarjoaa merkittävän keinon tuottaa enemmän kotimaista kalaa kuluttajille.

Ekofishin tavoitteena on kasvattaa kirjolohta avomeriolosuhteissa ympäristöluvan sallimat 700 tonnia.

700 tonnia. Sen verran vuonna 2017 perustettu Ekofish Ab saa keväällä 2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän uuden ympäristöluvan mukaan kasvattaa kalaa avomerellä Pietarsaaren edustalla.

Ekofishin perustaja ja toimitusjohtajan Sebastian Höglund ei ole tyytyväinen saatuun lupaan. Se on vähemmän, mitä alunperin yritykselle haettiin, mutta mahdollistaa yritykselle kalankankasvatuksen, varsinkin kun luvan mukaan yritys voi jo kasvattaa kalaa mahdollisista valituksista huolimatta.

– Totta kai kyseessä on merkittävä lupa, mutta jos avomerelle halutaan ohjata uutta kalankasvatusta, sitä ei voi ihan pienillä luvilla tehdä. Jo Luken laskelmissa on esitetty, että avomerilaitos on järkevä miljoonan kilon tuotannolla. Sitä mekin haimme alunperin. Avomerikasvatuksen aloittaminen vaatii aikamoisia investointeja, Ekofishille arviolta miljoonaa euroa, arvioi Höglund.

Verkkokassin kehikolla on oltava kokoa, että se kestää rankkoja avomerikasvatuksen olosuhteita. Ekofish käyttää uusikaarlepyyläisen Scandinetin ratkaisuja.

Kalankasvatusta ei Youtubesta opita

36-vuotias Sebastian Höglund on kalankasvattajana uusi mutta kokemusta kala-alalta on rutkasti. Ennen Ekofishin perustamista hän toimi Pietarsaaren vesillä kymmenkunta vuotta ammattikalastajana. Pääsaaliskaloina olivat Itämeren lohi ja siika, joita hän kalasti ponttoonirysillä.

– Kiinnostus kalaan ja luontoon on tullut verenperintönä. Höglundin suvussa on pitkät perinteet kalastukselle ja Pietarsaaren seutu on muutenkin vahvaa kalatalousaluetta. Innostuin jo lapsena kalastuksesta ja hiljalleen kiinnostuin myös isommista veneistä. 20-vuotiaana tiesin, että minusta tulee kalastaja, Höglund kertoo.

Ammattikalastuksen monet haasteet, joista haittahylkeet ja lohenkalastuksen voimakas säätely eivät ole pienimmästä päästä, saivat Höglundin miettimään viitisen vuotta sitten uutta kurssia. Se löytyi kalankasvatatuksesta ja johti vuonna 2017 Ekofish Ab:n perustamiseen.

Höglund alkoi perehtyä alaan. Pietarsaaren edustalla riittää avomerta, jonne sijainninohjauksen mukaan ympäristölupia oli mahdollista saada ympäristöyställiselle kalankasvatukselle. Avomerikasvatuksesta ei Suomessa vain monella kokemusta ollut. Höglund matkusti Norjaan, Färsaarille ja Ruotsiin katsomaan, miten homma hoituu.

– Kalankasvatus on ala, jota ei voi ottaa haltuun vain Youtubea katsomalla ja nettisivuja tankkaamalla. Ulkomailla pääsin juttelemaan kasvotusten ja kuulemaan kokemuksia avomerikasvatuksesta. Huomasin, että yhtä ratkaisua ei ole olemassa, sillä olosuhteet ja haasteet ovat joka paikassa erilaiset, sanoo Höglund.

Höglundin mielestä kestävää kalankasvatusta ehdottomasti tarvitaan nykyistä enemmän, jos valtiovallan tavoite lisätä merkittävästä kotimaisen kalan tarjontaa halutaan toteuttaa.

– Täällä Pietarsaaressa korostuu se, että kalatalous voi kokonaisuudessaan hyvin ammattikalastuksesta ja kalankasvatuksesta jalostukseen ja kauppaan. Kalaketjussa on tärkeää, että kaikki pärjäävät, Höglund sanoo.

Sebastian Höglund siirtyi ammattikalastuksesta kalankasvatukseen ja perusti vuonna 2017 Ekofish Ab:n Pietarsaareen.

Faktaa eikä mutu-tietoa

Ekofishin saama ympäristölupa on herättänyt paljon vastustusta Pietarsaaren seudulla. Itse lupaprosessi on ollut yritykselle nelisen vuotta kestävä prosessi. Varsinkin mökkiläiset ja ympäristöaktivistit karsastavat uutta avomerikasvatusta alueella. Kalankasvatuksen aiheuttama kuormitus nähdään yhä mörkönä, jota omille vesille ei kaivata. Höglundin uskoa valitukset ovat koetelleet mutta eivät horjuttaneet.

– Tunnen kala-alan ja paikalliset vedet sen verran hyvin, että tiedän kalankasvatuksen aiheuttavan vain hyvin vähän kuormitusta eikä se mielestäni heikennä täällä merivesien tilaa, sanoo Höglund.

Ekofishin kasvatusalue sijaitsee avomerellä yli 10 kilometrin päässä mantereelta. Kallanin ulkoluodon majakaltakin saa suunnata kasvatusalueelle veneellä vielä kolmen kilometrin matkan. Alueen virtaukset laimentavat kalankasvatuksen kuormituksen olemattomiin ja olosuhteet ovat muutenkin kalojen kasvulle hyvät. Ympäristölupaan kuuluu, että Ekofishissä tehdään jatkuvasti vesistötarkkailua.

– Tuntuu, että kalankasvatusta vastustetaan yleisellä tasolla mutu-tiedon eikä faktatiedon pohjalta. Kaikki mikä on uutta, herättää ihmisissä vastustusta, ja siihen suhtaudutaan enemmän tunteella kuin järjellä, sanoo Höglund.

Lupaprosessi on yrittäjälle pitkä, kallis ja työläs. Jo se helpottaisi, että ympäristölupa myönnettäisiin toistaiseksi voimassa olevaksi eikä määräaikaiseksi, kuten Ekofishin saama lupa.

– Yrityksen kehittämiselle ja investointien tekemiselle lupien määräaikaisuus on ongelmallista. Lupaprosessien muuttaminen on asia, johon Kalankasvattajaliitto voi toivottavasti vaikuttaa. Yksittäisen yrityksen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset, pohtii Höglund.

Sukeltaja valmiina tarkistamaan verkkokassin pohjarenkaan kiinnitykset. Sukellustaidoista on hyötyä, kun avomerellä kasvatetaan kalaa.

Kaloilla hyvät kasvuosuhteet

Ekofish sai tuotannon pienimuotoisesti käyntiin vuonna 2021. Jos asiat sujuvat kuin Strömsössä konsanaan, 700 tonnin maksimituotantoon päästään arviolta neljän vuoden kuluttua.

– Ensimmäinen kasvatuskausi näytti, että olosuhteet avomerellä ovat kaloille suotuisat. Siirrämme poikaslaitoksilta hankitut kirjolohenpoikaset noin puolikiloisina keväällä mereen kasvamaan. Syksyllä ja talvella kalat perataan kasvukauden jälkeen noin 2–2,5-kiloisina ja kassit hinataan talvisäilytykseen. Ruokinta perustuu siihen, että lautta käy ruokkimassa kalat kerran päivässä. Niin toimitaan ympäri maailmaa avomerikasvatuksessa. Ruokinta onnistui viime kasvatuskaudella ihan suunnitelmien mukaan, Höglund kertoo.

Sesonkityövoiman saaminen on ollut haaste Ekofishille, mutta toistaiseksi siitä on selvitty kunnialla.

– Onneksi moni paikallinen ymmärtää, että kalankasvatuksesta on merkittävää etua koko Pietarsaaren alueen kalataloudelle. Ekofishissä on nyt viisi työntekijää ja olemme voineet tarjota monelle kalastajalle sesonkityötä, silloin kuin heillä on ollut hiljaista. Voimme tukea hyvin toinen toisiamme. Kala-alan yhteistyö ja osaaminen on voimavara, joka hyödyttää kaikkia. Täällä nähdään, että kotimaisen kalan lisääminen markkinoilla vaatii sekä menestyvää kalankasvatusta että kalastusta, sanoo Höglund.

Olosuhteet avomerellä pysyivät viime kesänä kirjolohille suotuisina pitkästä hellejaksosta huolimatta.

Tärkeät lähimarkkinat

Ekofishin kala päätyy aluksi paikallisille markkinoille. Kalat perataan Ådön kalastamassa sijaitsevissa tiloissa, missä voidaan myös savustaa ja fileoida kalaa.

– Paikallisuus on meille tärkeä arvo. Kalaa on tarjottava siinä muodossa, kuin sitä täällä toivotaan. Kun Ekofishin toiminta saadaan täysimääräisesti käyntiin, kalaa markkinoidaan myös valtakunnallisesti kalatukuille ja – jalostamoille. Uskon, että isolla kirjolohella on kysyntää ulkomaillakin – siitäkin huolimatta, että se kilpailee maailmanmarkkinoilla Norjan lohen kanssa. Mennään kuitenkin asia kerrallaan eteenpäin, pohtii Höglund.

Ekofish on Kalankasvattajaliiton jäsen. Höglundin mielestä liitto on jäsenyrityksille tärkeä siinä, että sen kautta yrittäjä saa uusinta tietoa omaan työhönsä.

– Olemme itse huomanneet ihmisten halun uskoa huhupuhetta tietoa enemmän. Kaikki uusi tutkimustieto on kalankasvatuksen puolella, joten hyvää kerrottavaa alalla riittää. Viime vuosina asenteet kalankasvatukseen ovat muuttuneet positiivisemmaksi, kun lähiruoka ja kalan omavaraisuusaste ovat nousseet tärkeään rooliin. Siinä on varmaan liitonkin tekemällä määrätietoisella viestinnällä osuutensa, Höglund pohtii.

Andreas Segervall esittelee Ekofishin avomerellä kasvanutta kirjolohta. Kalat perataan kasvukauden päätteeksi noin 2-2,5 kiloisina.
Kirjolohet ruokitaan päivittäin avomerellä omalla lautalla.

Ekofish Ab
Ådö kalasatama 

68620 Pietarsaari

P. 06-7888950

ekofish.fi