Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning
julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten.

Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2021 mennessä osoitteeseen

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö
Kalakouluntie 72
21610 Kirjala

Päätökset avustuksista tehdään toukokuun aikana.
Lisätietoja antaa säätiön sihteeri Kari Kipinoinen, puhelin 050 3277 072, s-posti kari.kipinoinen@livia.fi.

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning
meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar.

Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den 30.4.2021 under adressen

Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning
Fiskeriskolvägen 72
21610 Kirjala

Beslut om understöd görs inom maj månad.
Tilläggsuppgifter fås av stiftelsens sekreterare Kari Kipinoinen, tel. 050 3277 072, e-post kari.kipinoinen@livia.fi.