26.3.2019 Raisiokonserni

Raision teettämä vaikuttavuusarviointi lisää ymmärrystä kotimaisen kalankasvatuksen vaikuttavuudesta läpi arvoketjun. Hankkeen tulokset kertovat Benella-kirjolohen tuotannon hillitsevän Itämeren rehevöitymistä ja tukevan paikallista elinkeinoelämää.

Benella on suomalaisten kasvattamaa kalaa. Sen ruokintaan käytetään Raision Baltic Blend -rehua, jota valmistetaan Itämeren silakasta ja kilohailista tehdystä kalajauhosta ja -öljystä. Vaikuttavuusarviointi kuvaa Benella-kirjolohen vuoden 2017 aikana luomaa yhteiskunnallista lisäarvoa.

– Yksi vastuullisuusohjelmamme tavoitteista on lisätä läpinäkyvyyttä toimitusketjumme ympäristövaikutuksista. Vaikuttavuusarviointi antaa tärkeää tietoa niin meille kuin sidosryhmillemmekin kotimaisen kalankasvatuksen vaikutuksista myös laajemmin yhteiskuntaamme. Uskon, että hankkeessa syntyneet konkreettiset luvut ja tulokset auttavat sidosryhmiämme päätöksen teossa, Raision kalanrehuliiketoiminnan johtaja Tomi Kantola kertoo.

Benella hillitsee Itämeren rehevöitymistä

Itämeren suurimpia ongelmia on liiallisen fosforin ja typen aiheuttama rehevöityminen. Vaikuttavuusarviointi osoittaa Benellan tuotannon edistävän Itämeren ravinnekiertoa.

Benella-kirjolohen rehujen raaka-aineena käytetään Itämeren silakkaa ja kilohailia, jotka sitovat itseensä ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Näin Itämerestä nostetaan jopa enemmän fosforia kuin kalankasvatus tuottaa. Samalla kalankasvatuksen typpikuormitus pienenee merkittävästi.

Vuonna 2017 Benella-kirjolohen tuotanto poisti Itämerestä noin 2,7 tonnia fosforia, mikä vastaa noin 34 000 henkilön aiheuttamaa vuosittaista fosforipäästöä. Vuonna 2018 määrä pysyi samana, mutta kysynnän kasvaessa kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa myös vaikuttavuuden kasvuun. Benella-kalan kasvatuksesta aiheutuva typpikuormitus on 75 prosenttia aiempaa pienempi ruokinnassa käytettävän Itämerirehun ansiosta. 

Kotimainen kalankasvatus tukee paikallista elinkeinoelämää

Benella-kalan koko arvoketju on Suomessa, joten sen työllistävä vaikutus kohdistuu Suomeen ja kotimaiselle kalankasvatuselinkeinolle. Tällä hetkellä kuitenkin vain kolmannes Suomessa syödystä lohikalasta on kotimaista. Merkittävin osuus kasvatetusta kalasta tuodaan Norjasta, jossa Suomeen tuodun kalan työllistämisvaikutus on arviolta noin 518 henkilötyövuotta.

Kalankasvatuslupien määrän kasvu tukisi kalaomavaraisuutta, elinkeinon elinvoimaisuutta ja positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Raision tavoitteena on auttaa koko kalankasvatuselinkeinoa nostamaan kotimaisen kalan arvostusta ja asemaa kalamarkkinoilla.

– Lohen ja kirjolohen osuus tuoreen kalan myynnistä K-ruokakaupoissa on noin 60 prosenttia. Kalan kulutus kasvaa tasaisesti ja helppokäyttöisten kalavaihtoehtojen lisäksi asiakkaat kiinnittävät yhä enemmän huomiota ruuan alkuperään ja vastuullisuuteen. Benella-kirjolohi sopiikin hyvin Pirkka Parhaat -sarjaamme, sillä se on terveellistä, ympäristöystävällistä ja tuoretta lähiruokaa, kertoo kalan valikoimapäällikkö Nikke Haanperä K-ryhmästä.

– HoReCa-markkinoilla ollaan yhä enemmän kiinnostuneita Benellasta. Laajensimme vuosi sitten Benella-kalavalikoimiamme ja nykyään esimerkiksi myymämme kotimainen siika on ainoastaan Benellaa. Valikoimiemme lisäyksen johdosta Benellan myynti ravintoloille on vuoden aikana moninkertaistunut entiseen verrattuna, sanoo Kalatukku E. Erikssonin toimitusjohtaja Mika Jääskeläinen.

K-ryhmä on ollut Benella-kalan yhteistyökumppani vuodesta 2016 alkaen.

Raision Hyvän ruuan ohjelma 2019–2023

Raision Hyvän ruuan vastuullisuusohjelma ja sen kunnianhimoiset tavoitteet pohjautuvat yhtiön tarkoitukseen ”Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle”.

Benella-kirjolohi vastaa kuluttajatarpeeseen ympäristöystävällisestä ja terveellisestä elintarvikkeesta. Kotimainen kasvatettu kirjolohi on päässyt WWF:n vihreälle eli suositeltavien kalojen listalle. Lisäksi Suomen Sydänliitto on myöntänyt Benellalle terveellisyydestä kertovan Sydänmerkin.

Lisätietoja:
Raisioaqua Oy, markkinointipäällikkö Juha-Matti Mäkelä, p. 040 541 1973

Vuonna 2018 toteutettu vaikuttavuusarviointi perustuu Benella-kalan olemassa olevaan suomalaiseen arvoketjuun, ja vaikuttavuuden mallintamisessa on hyödynnetty olemassa olevan tuotannon ja jalostuksen tuottamaa tietoa. Arvioinnin on koostanut ulkopuolinen taho, Gaia Consulting Oy. Arvioinnissa ja laskennassa on sovellettu World Business Council for Sustainable Developmentin (WBCSD) kehittämiä Natural Capital Protocol ja Social Capital Protocol -metodologioita.