BioMar tuo markkinoille uuden Blue IMPACT ™-rehun. Uusi rehu vähentää vesiviljelyn ympäristövaikutuksia. Tuotesarjan ensimmäinen rehu on suunniteltu Itämeren alueen kehittyvään allaskasvatukseen. Rehun kokonaisfosforin määrää on vähennetty ja fosforin sulavuutta parannettu, sekä samalla on parannettu rehun tuotantovaikutusta.

BioMar on kehittänyt Blue IMPACT ™ -rehukonseptin, joka on kalanrehujen kehityksen seuraava askel. Blue IMPACT ™-rehu huomioi sekä kalanrehun ympäristövaikutukset että tuotannon taloudellisen kannattavuuden.

Blue IMPACT ™ Aqua – pidetään huolta vesiympäristöstä

Blue IMPACT ™ Aqua -rehut huomioivat Itämeren erityistarpeet; liikakalastuksen vähentämisen, meren happamoitumisen pienentämisen, eliöstön monimuotoisuuden köyhtymisen ja rehevöitymisen torjumisen. Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi rehut tarjoavat terveellistä ravintoa kaloille.

Blue IMPACT ™ Aqua 9024 on suunniteltu Itämeren alueen kehittyvään allaskasvatukseen. Uusi rehu on kehitetty tiiviissä yhteistyössä kalankasvattajien kanssa, BioMarilla ja viljelijöillä on yhteinen tavoite kehittää kestävää vesiviljelyä.

Uusi rehu on ratkaisu kalankasvattajille, jotka haluavat pienentää ympäristöjalanjälkeään vähentämällä kasvatuksesta syntyviä fosforipäästöjä. Lupaehdoissa rajoitetuilla fosforikiintiöillä on mahdollista lisätä kalantuotantoa.

Ympäristöstä huolehtimisen lisäksi Blue IMPACT ™ Aquassa on parempi rehun sulavuus, näin saadaan tehokkaampi kasvu ja tuotantovaikutus. Rehu mahdollistaa tuotannon lisäämisen laitoksen olemassa olevalla fosforikiintiöllä.

BlueIMPACT ™ Aqua -rehu on kehitetty yhteistyössä BioMarin ja Margus Rebanen johtamien Heimon Kala Oy:n (Suomi), Redstorm OÜ:n (Viro) ja Överumans Fisk Ab:n (Ruotsi) kanssa.

Blue IMPACT ™ Aqua tehostaa vesiviljelyä parantamalla rehun fosforin sulavuutta joka vähentää fosforin vapautumista vesiympäristöön. Rehun tuotantovaikutus paranee, ja kalantuotantoa voidaan lisätä. Samalla huolehdimme luonnonvarojen kestävästä kehityksestä.

For further information, please contact:

Vice President, BioMar EMEA Division
Ole Christensen
och@biomar.com

Technical Director, BioMar EMEA Division
Michel Autin
michel.autin@biomar.com

Media relations contact, BioMar EMEA Division
Irmgard Lorenzen
ilo@biomar.com