12.10.2022 BRÄNDÖ LAX AB

Ahvenanmaalaiselle Brändö Laxille on myönnetty kalankasvatuksen vastuullisista käytännöistä kertova ASC-sertifiointi. Kyseessä on ensimmäinen suomalaiselle meressä kasvatetulle kalalle myönnetty ASC-sertifiointi. ASC on merkki, josta sekä kuluttajat että elintarvikealan ja kaupan toimijat tunnistavat helposti ympäristön ja sosiaalisen vastuun kannalta kestävästi kasvatetun kalan.

Olemme luonnollisesti hyvin ylpeitä sertifioinnistamme,” iloitsee Brändö Laxin toimitusjohtaja Karl-Johan Henriksson. ”Olemme panostaneet kalojen hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen, ympäristövaikutusten minimointiin ja sosiaaliseen vastuuseen jo vuosien ajan, ja tämä sertifiointi tuo tekemämme pitkäjänteisen työn näkyväksi erityisesti kuluttajille”.

Kotimaiselle kalalle on kysyntää ja tarvetta enemmän kuin tarjontaa. ”Toivomme, että ASC-sertifiointi osaltaan loisi meille myös lisää mahdollisuuksia kasvattaa kestävästi kotimaista kalaa”, toteaa Karl-Johan Henriksson. Kotimainen kasvatettu kala on terveellinen ja ilmastoystävällinen valinta, joka luo työpaikkoja saaristossa ja lisää samalla huoltovarmuutta. Valtioneuvoston viime vuonna hyväksymän kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena onkin lisätä merkittävästi kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta, mutta alan toimintaedellytykset luvituskäytäntöineen ovat silti edelleen haastavat.

ASC eli Aquaculture Stewardship Council on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka ovat perustaneet Maailman luonnonsäätiö WWF sekä The Sustainable Trade Initiative IDH. Sertifiointi on osoitus toiminnan läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta läpi koko tuotantoketjun. Lisätietoa ASC:stä löytyy järjestön verkkosivuilta www.asc-aqua.org.

Brändö Lax Ab on Ahvenanmaan Brändössä toimiva perinteikäs kalankasvatusyritys, jonka juuret ovat saaristossa. Yrityksen liiketoiminta on vastuullista ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Brändö Lax on yksi johtavista kotimaisista ruokakalankasvattajista. ASC-sertifiointi on myönnetty Brändö Laxin kasvattamalle kirjolohelle ja sen mädille. Lisätietoa Brändö Laxist­a löytyy yrityksen verkkosivuilta www.brandolax.ax.

Lisätiedot:

Henri Hellström

Viljelypäällikkö

p. +358 408275243 henri.hellstrom@brandolax.ax

Kuva: Brändö Lax ab

ASC-certifiering för ansvarsfull fiskodling för Brändö Lax regnbågslax

Brändö Lax från Åland har tilldelats ASC-certifiering för ansvarsfulla metoder inom fiskodling. Detta är den första ASC-certifieringen som beviljats för havsodlad finländsk fisk. ASC är en märkning som gör det enkelt för konsumenter och återförsäljare att enkelt identifiera fisk som är hållbart odlad när det gäller miljö och socialt ansvar.

Vi är naturligtvis väldigt stolta över vår certifiering”, säger Karl-Johan Henriksson, verkställande direktör på Brändö Lax. ”Vi har investerat i fiskarnas välmående, livsmedelssäkerhet, minimering av miljöpåverkan och socialt ansvar i flera år. Denna certifiering gör vårt långsiktiga arbete synligt, särskilt för konsumenterna.”

Efterfrågan på inhemsk fisk är högre än utbudet. ”Vi hoppas att ASC-certifieringen ska öka våra möjligheter att odla hållbar inhemsk fisk”, säger Karl-Johan Henriksson. Inhemskt odlad fisk är ett hälsosamt och klimatvänligt val som skapar jobb i skärgården och samtidigt ökar försörjningsberedskapen. Syftet med programmet för främjande av inhemsk fisk som regeringen godkände förra året är att avsevärt öka tillgången på och andelen inhemsk fisk i konsumtionen, men branschens verksamhetsförutsättningar och dess tillståndsprocesser är fortsättningsvis utmanande.

ASC, Aquaculture Stewardship Council, är en internationell, ideell organisation grundad av Världsnaturfonden (WWF) och Sustainable Trade Initiative (IDH). Certifiering är en indikation på verksamhetens transparens och ansvar genom hela produktionskedjan. Mer information om ASC finns på organisationens hemsida www.asc-aqua.org.

Brändö Lax Ab är ett traditionellt fiskodlingsföretag baserat i Brändö på Åland med rötter i skärgården. Bolagets affärsverksamhet är ansvarsfull och ekonomiskt hållbar. Brändö Lax är en av de ledande finländska matfiskodlarna. ASC-certifiering har beviljats regnbågslax och deras rom som odlas av Brändö Lax. Mer information om Brändö Lax hittar du på företagets webbplats www.brandolax.ax

Ytterligare information:

Henri Hellström

Odlingschef

Tel. +358 408275243

henri.hellstrom@brandolax.ax

Kuva: Brändö Lax ab