Arkisto kategoriasta: Mediasta poimittua

7 politiska förslag för hållbar fiskodling

Frågan om hållbar fiskodling i hav måste prioriteras. För att politikerna ska bli bättre rustade inför valet 2019 erbjuder vi sju förslag på politiska åtgärder som skulle göra stor skillnad för den åländska fiskodlingen.

Lue lisää

Itämeren tilaa halutaan parantaa satelliittidatan avulla

Itämeren ja sen ranta-alueiden heikon tilan parantamiseen etsitään apua myös avaruudesta. Kaikille avoin WeSeaChallenge -ideakilpailu hakee innovatiivisia ratkaisuja, joissa satelliittidataa hyödyntäen kyettäisiin parantamaan tietoisuutta merialueen tilasta ja tukemaan toimia sen parantamiseksi.

Lue lisää

Ohjelma helpottaa uusien menetelmien käyttöönottoa kalankasvatuksessa

Avomeri- ja kiertovesikasvatuksen kehittämisellä tähdätään kotimaisen kalantuotannon merkittävään kasvuun. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoite on helpottaa näiden uusien kasvatusmenetelmien käyttöönottoa. Innovaatio-ohjelmaa toteutetaan verkostomaisessa yhteistyössä yrittäjien, viranomaisten ja tutkijoiden välillä.

Lue lisää