https://yle.fi/uutiset/3-12555715 Yle.fi 5.8.2022

Ekofish haluaa kokeilla, selviävätkö kalanpoikaset avoimissa meriolosuhteissa. Tämä vähentäisi yhtiön mukaan kalankasvatuksen ympäristökuormitusta.

Pietarsaarelainen kalankasvattaja Ekofish aikoo aloittaa poikastuotannon syksyllä Ådön kalasataman edustalla. Yhtiö kasvattaa 25-50 gramman painoisia poikasia kalasataman edustalla, kunnes ne siirrettäisiin 200 grammaisina avomerelle ja vielä puolen kilon painoisena jatkokasvatukseen.

Yhtiö on jättänyt aluehallintovirastolle koetoimintailmoituksen asiasta. Yhtiön mukaan toiminnalle ei tarvita ympäristölupaa, koska kyse on koetoiminnasta. Ympäristönsuojelulain 31 § mukaan lyhytaikaiseen koeluonteiseen toimintaan ei tarvita lupaa, jos siinä kokeillaan muun muassa uutta tekniikkaa tai valmistusmenetelmää.

Ekofish kaavailee, että poikaskasvatus kestää 15 kuukautta jaettuna kolmeen viiden kuukauden jaksoon vuosien 2022–2024 aikana.

Tavoitteena on selvittää kalanpoikasten käyttäytymistä ja selviytymistä aiempaa avoimilla kasvatusalueilla. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka pienet kalanpoikaset kestävät luonnonveden virtausta ja verkkokassien siirtoa. Samalla testataan, soveltuuko poikasille tarkoitettu hienojakoinen rehu käytettäväksi virtaavammalla alueella ja syövätkö kalanpoikaset isossa aallokossa.

Ekofishin mukaan kalankasvatuksen ympäristökuormitusta voidaan pienentää merkittävästi, jos poikaskasvatusta voidaan siirtää nykyistä avoimemmille merialueille.

Tällä hetkellä poikasten kasvatus tapahtuu Ekofishin toimitusjohtaja Sebastian Höglundin mukaan pääosin sisävesillä suojaisissa olosuhteissa.

– Myös kuljetuskustannukset vähenisivät reilusti. Joka alalla mietitään nyt raskaiden kuljetusten vähentämistä, siitä olisi iso hyöty meille ja koko kala-alalle.

”Toimintamme ei ole aiheuttanut lisäkuormitusta”
Ekofish perustelee hakemusta myös sillä, että Venäjälle vientiin tarkoitetut kalanpoikaset jäävät muutoin hyödyntämättä. Talouspakotteiden takia alle yksivuotiaista kalanpoikasista on Suomessa nyt suuri ylitarjonta.

– Kotimainen kala-ala tarvitsee uusia keinoja hallitsemaan tätä tilannetta.

Hakemuksen mukaan Pietarsaaren kalasataman edustalle tuotaisiin yksi tai kaksi halkaisijaltaan 38-metristä verkkokassia. Poikasten arvioidaan kasvavan koetoiminnan aikana yhteensä 60 000 kiloa. Rehun kulutus olisi noin 70 000 kiloa tänä aikana, josta puolet kohdistuisi avomerelle.

Rehun sisältämästä typestä ja fosforista noin puolet sitoutuu kalaan sen kasvaessa. Ekofish kalastaa alueelta 50 000 – 100 000 kiloa luonnonkalaa vuodessa rehuksi. Näihin kaloihin on sitoutuneena Ekofishin mukaan moninkertaisesti fosforia, joten koetoiminta jopa vähentää Itämeren fosforia.

Ekofishillä on tällä hetkellä yksi kalankasvatusallas avomerellä, yhtiön piti ottaa toinen verkkokassi käyttöön tänä vuonna, mutta sen toimitus viipyy.

Kasvatustoiminnan aloittaminen avomerellä synnytti paljon kritiikkiä alueen asukkaissa. Myös Pietarsaaren kaupunki ja ely-keskus vaativat kuormituksen vähentämistä ja tiukempaa tarkkailua.

Sebastian Höglundin mukaan kokemukset ovat olleet hyviä, ympäristön kuormitus ei ole hänen mukaansa lisääntynyt.

– Meillä on erittäin iso ja raskas vesistöjen tarkkailuohjelma. Kaikki on mennyt kuten olimme laskeneet, meidän toiminnastamme ei ole tullut lisäkuormitusta.