Valtioneuvosto antoi asetuksen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021-2027 myönnettävästä tuesta

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden valmistelut ottavat askeleen eteenpäin, kun kansallinen lainsäädäntö täydentyy valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään tuen määrästä, hyväksyttävistä kustannuksista, vastikkeetta tehdyn työn määrästä ja arvosta, avustusmuodoista ja kehittämissuunnitelmasta. Asetus tulee voimaan elokuussa.

Ennen kuin ELY-keskukset voivat alkaa myöntämään tukea, tarvitaan vielä komission virallinen hyväksyntä Suomen ohjelmalle sekä seurantakomitean vahvistamat valintakriteerit. Tukia päästään myöntämään arviolta syksyllä 2022.

Lue lisää: Meri- ja kalatalousrahaston tiedote asetuksesta

Avoin työpaja uuden EMKVR-kauden innovaatio-ohjelmista ja kansallisesta verkostosta

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen työpajan, jossa suunnitellaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ohjelmakauden 2021-2027 innovaatio-ohjelmia sekä kansallista verkostoa.

Työpaja järjestetään Helsingissä 29.-30.9.2022. 

Kalatalouden innovaatio-ohjelmia on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ohjelmakaudella 2014-2020. Uudet innovaatio-ohjelmat on tarkoitus käynnistää keväällä 2023. Työpajassa suunnitellaan uutta ohjelmakonseptia.

Lue lisää: Meri-ja kalatalousrahaston tiedote työpajasta