Vesiviljelyn energiaverojen palautus on astunut voimaan 1.1.2022. Elinkeinonharjoittajat hakevat palautusta kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteisöjen on kuitenkin jätettävä palautushakemus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ohjeita palautushakemuksen tekemiseen löytyy verottajan sivuilta. Hakemuksen voi tehdä helposti OmaVerossa.

Ammattimainen vesiviljelijä voi saada valmisteveron palautusta käyttämästään polttoöljystä ja veroluokan I mukaisesta sähköstä. Määritelmän mukaan vesiviljelijä kasvattaa tai viljelee omistuksessaan olevia vesieliöitä, esimerkiksi kaloja, simpukoita ja äyriäisiä. Vesiviljely katsotaan ammattimaiseksi, kun siitä syntyvä liikevaihto ylittää arvonlisäverolaissa määritellyn vähäisen liiketoiminnan ylärajan eli 15.000 euroa tilikaudessa (12 kk).

Energiaveron palautukseen oikeutettu vesiviljely kuuluu usein toimialaluokituksen ryhmään 03210 Kalanviljely meressä tai 03220 Kalanviljely sisävesissä. Muuhunkin toimialaluokitukseen kuuluva yritys voi olla oikeutettu palautukseen, kunhan edellä mainittu verotuksen määritelmä ammattimaisesta vesiviljelystä täyttyy.

Kun vesiviljelyä harjoitetaan yhteisömuodossa eli esimerkiksi osakeyhtiönä, on palautushakemus jätettävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi on päättynyt vaikkapa helmikuun lopussa, on palautusta haettava kesäkuun loppuun mennessä. Elinkeinonharjoittajat eli ns. toiminimiyrittäjät hakevat palautusta kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Palautushakemuksen jättämisen määräaikaan ei ole mahdollista saada pidennystä. Ellei hakemusta ole jätetty määräajassa, ei palautusta makseta. Alin palautettava määrä on 50 euroa, eli sitä pienempiä summia ei palauteta.

Palautus on kiinteämääräinen eikä siihen vaikuta esimerkiksi viljelijän maksama tuotteen todellinen hinta. Kunkin tuotteen palautusmäärä selviää verottajan ohjeesta ja esimerkiksi sähkön osalta palautus on 2,19 snt/kWh. Palautusta maksetaan sähkön lisäksi vain polttoöljystä, mutta ei esimerkiksi dieselöljystä.

Palautushakemukseen merkitään verovuonna vesiviljelyyn käytetty sähkö ja polttoöljy. Kun laki on vesiviljelyn osalta tullut voimaan 1.1.2022, tarkoittaa se yhteisöjen kohdalla verovuonna 2022 vain tammikuun alusta tilikauden päättymiseen asti käytettyä määrää.

Sähkön käytetty määrä selviää sähkölaskuista, mikäli laskutus tapahtuu etäluennalla kuukausittain. Jos käytössä on arviolaskutus ja tasaus, tulee viljelijän itse huolehtia mittarilukeman kirjaamisesta tilikauden tai kalenterivuoden vaihtuessa. Tarvittaessa niin käytetyn sähkön kuin polttoöljynkin määrä on arvioitava.

Muu kuin viljelykäyttö ei oikeuta palautukseen, eli esimerkiksi mahdollisen yksityiskäytön osuus on erotettava haettavasta määrästä, tarvittaessa arvioimalla. Viljelijän oman kirjanpidon ja muistiinpanojen tulee olla sellaiset, että oikeus palautukseen voidaan niiden perusteella todeta. Niitä ei kuitenkaan liitetä hakemukseen, vaan verottaja pyytää niitä erikseen tarvittaessa.

Saadut energiaveron palautukset ovat verotettavaa tuloa ja ne merkitään kirjanpitoon esimerkiksi liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Maatalouden harjoittajille on jo esitetty energiaveron lisäpalautusta kohonneiden kustannusten vuoksi. Lisäpalautus maksettaisiin automaattisesti niille, jotka ovat saaneet hyväksytyn päätöksen verovuoden 2021 energiaveron palautuksesta. Siten vesiviljelijät eivät pääse lisäpalautuksen piiriin.