KALATALOUDEN KANSALLISET KRIISITUET HAETTAVISSA 18.5.2020 ALKAEN

Kalatalousalan kansallinen tukirahoitus koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille on hyväksytty. Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin. Myös yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua. ELY-keskukset päättävät avustuksen myöntämisestä tapauskohtaisesti.

Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa, ja se voi kattaa korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta yrityksen välttämättömästä taloudellisesta sopeutumistarpeesta. Avustusjärjestelmä on väliaikainen, ja se on voimassa tämän vuoden loppuun asti. Avustusta voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille aina elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin.

HUOM! Avustus koskee myös Ahvenanmaan yrityksiä.

Lue lisää:
https://merijakalatalous.fi/kalatalouden-kansalliset-kriisituet-haettavissa-18-5-2020-alkaen/

MUITA TUKIA:

AVUSTUSTEN ENNAKKOMAKSUT: Kehittämishankkeissa on mahdollista saada enintään 70% myönnettävästä avustuksesta jo ennakkomaksuna.  Ennakkomaksun haun perustelun tulee liittyä koronavirusepidemian puhkeamiseen. Ennakon myöntämisen ehtona on, että tuki on tarpeen tuensaajan aseman helpottamiseksi ja tuettavan toimenpiteen toteuttamiseksi.

HARKINNANVARAINEN TUKITASON KOROTUS: Investoinnit, jotka liittyvät koronavirusepidemian vaikutusten sopeutukseen, ovat strategisesti tärkeitä kalatalouden kehittämiselle. Korotettua tukea voidaan myöntää silloin, kun se on perusteltua koronavirustilanteesta johtuvien muutosten vuoksi. Kyseessä on väliaikainen menettely ja ELY-keskus arvioi tapauskohtaisesti tuen käytön perusteet.

Ohje tuenhakijoille EUROOPAN MERI-JA KALATALOUSRAHASTON ennakkomaksuista, tukitasojen korotuksesta ja kalasatamiin liittyvien toimenpiteiden rahoittamisesta koronakriisitilanteessa: https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/VN_7600_2020-MMM-3-Ohje-koronatoimista-tuenhakijoille-729315_2_3.pdf

ALKUVUODEN MYYNTIEN ALV:N TAKAISINLAINAUS

Tammi-maaliskuussa maksettuja alv-suorituksia voi hakea palautettavaksi. Palautuksena saatu summa on maksettava takaisin verottajalle kahden vuoden kuluessa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-lis%C3%A4tietoa-arvonlis%C3%A4veron-palauttamisesta-tulossa/

Ennakkomaksut nyt mahdollisia myös investointihankkeissa

Mahdollisuus ennakkomaksuihin myös investointihankkeissa on tulossa, mutta odottaa vielä lakimuutoksen hyväksyntää.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta on nyt mahdollista maksaa ennakkomaksuja myös investointihankkeissa, jos hanke liittyy koronavirusepidemiaan sopeutumiseen. Eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan lakimuutoksen ja se tulee voimaan 4.5.2020.

Ennakkomaksua voidaan maksaa investointihankkeissa samoin periaattein kuin kehittämishankkeissa, joissa ennakkomaksut mahdollistettiin koronatilanteen vuoksi jo aiemmin.

Lue lisää ennakkomaksujen hakemisesta täältä: Ohje ennakkomaksuista, tukitasojen korottamisesta ja satamista

LISÄTIETOA: Koronavirusta ja kalatalousalaa koskevat tiedotteet ja uutiset löytyvät kootusti tästä linkistä:  https://merijakalatalous.fi

Lisätietoa EMKR-tukimahdollisuuksista saat alueesi ELY-keskuksesta.