Kiina on myöntänyt Kalaneuvokselle ensimmäisen suomalaisen kalan vientiluvan Kiinaan

Kalaneuvos Oy on saanut virallisen vahvistuksen osaan suomalaisten kalalajien vientiluvasta Kiinaan.

Kiinan viranomaiset ovat myöntäneet Kalaneuvoksen päätoimipaikalle Sastamalan kalanjalostuslaitokselle laitoskohtaisen luvan mm. seuraavien kalalajien viemiseksi Kiinaan:

  • kirjolohi, viljelty hyväksytyllä laitoksella
  • taimen, viljelty hyväksytyllä laitoksella
  • siika, viljelty hyväksytyllä laitoksella
  • muikku, luonnonvedestä pyydetty
  • särki, luonnonvedestä pyydetty

Vientiluvan hakuprosessia edelsi useita viranomaistarkastuksia ja mm. Kiinan viranomaisten vierailu Sastamalan tehtaalla.

Hakuprosessi kesti lähes neljä vuotta, jonka aikana olemme löytäneet useita potentiaalisia yhteistyökumppaneita Kiinasta. Vientilupa on merkittävä asia Kalaneuvoksen liiketoimintojen kehittämisessä ja laajentamisessa. Vuonna 2017 vientimme oli jo 20 % liikevaihdostamme, Kalaneuvos Oy:n toimitusjohtaja Veijo Hukkanen toteaa.

Sastamalassa on parhaillaan käynnissä tehdaslaajennus, joka yli kaksinkertaistaa mm. savustus- ja fileointikapasiteetin vuoden 2019 loppuun mennessä. Pohjoisen kylmissä ja puhtaissa vesissä kasvaneelle kalalle on kysyntää Aasiassa. Kiinan lupaviranomaiset ovat vakuuttuneita Kalaneuvoksen korkeasta laadusta. Kalaneuvos tähtää pitkäjänteiseen yhteistyöhön kauppakumppaneidensa kanssa.

Suomalaisena perheyrityksenä tämä on meille tärkeä viennin kasvattamisen etappi ja hieno kannustin myös tehdaslaajennuksen ja työllistämisen näkökulmasta. Haluamme kasvattaa ja kehittää kala-alaa kokonaisvaltaisesti Suomessa, sanoo toimitusjohtaja Veijo Hukkanen.

 

Maa- ja metsätalousministeriö 9.1.2019 :

Kiina on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion ja Ruokaviraston vienninedistämismatkan yhteydessä myöntänyt ensimmäistä kertaa vientiluvan suomalaisille kalatuotteille. Kiinan viranomaisten myöntämä vientihyväksyntä on laitoskohtainen ja koskee toistaiseksi yhtä suomalaista kalatuotteiden valmistajaa.

Lupa vientiin tuli nimenomaan suomalaiselle kalalle, norjalaista lohta ei Suomen kautta voi viedä Kiinaan. Lupa koskee nimettyjä kalalajeja ja -tuotteita, muun muassa pakastettua, suolattua ja savustettua suomalaista lohta, kirjolohta, siikaa ja särkeä.

– Sinisen biotalouden edistäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Kalatuotteiden markkinan avautuminen Kiinassa avaa valtavia mahdollisuuksia koko suomalaiselle kalataloudelle. Puhtaat vesistömme tuottavat sellaisia kalatalouden tuotteita, joilla on maailmalla yhä kasvavaa kysyntää, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Vientilupien avaamista on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston (vuoden 2019 alkuun asti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) vientitiimin yhteistyöllä. Kiinan viranomaisille on toimitettu laajat selvitykset liittyen kalatuotteiden valmistukseen Suomessa, ja viranomaiset ovat käyneet Suomessa tarkastusmatkalla.

Lisätietoja:
eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 731 2260
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö p. +358 40 029 1910
erityisavustaja Risto Lahti, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 565 0424
ylitarkastaja Riitta Rahkila, Ruokavirasto p. +358 50 5914790