19.10.2021

Kalan kulutus on Suomessa suurempaa verrattaessa kulutustottumuksia EU27 maiden keskiarvoon. Suomalaisista 76 % ilmoittaa syövänsä kalaa vähintään kerran kuukaudessa. enemmän kalaa kulutetaan mm Portugalissa, Espanjassa, Kreikassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Suomi sijoittuu kymmenenneksi maiden kalankulutustottumuslistalla. Keskimäärin Euroopassa 64 % sanoo syövänsä kalaa vähintään kerran kuussa. Suurin osa kalasta ostetaan kaupoista ja valmistetaan kotona. Suomalaisista 95 % sanoo ostavansa kalan kaupasta. Ravintolassa kalaa kertoo syövänsä vähintään kerran kuussa noin viidennes suomalaisista, saman verran kuin EU27-maissa keskimäärin. Euroopan komission toimesta haastateltiin maalis-huhtikuussa EU- alueella 26699, joista Suomessa 1017 kuluttajaa.

Suurimmiksi syiksi kulutuksen lisäämiselle mainitaan ruokavalion muuttuminen, lisääntynyt terveystietoisuus sekä kalan parempi saatavuus. Vähentämistä kuluttajat perustelevat sillä, että ovat korvanneet kalan jollain muulla tuotteella, kalan hinta koetaan korkeaksi tai laatu ei ole miellyttänyt.

Kun kulutus barometrinkin mukaan on hienoisessa kasvussa, on syytä palauttaa mieliin aikaisemmin tehtyjä kuluttajatutkimuksia. Niiden perusteella tiedetään, että suomalaisista lähes 90 % toivoo lisää kotimaista kalaa kauppoihin.  Lisäksi Lähes 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kotimaista kalankasvatusta tulisi lisätä.

Kansallinen kotimaisen kalan edistämisohjelma tavoittelee 2,7 kertaista kalankulutusta vuoteen 2035 mennessä. Kalanviljelylaitokset Suomessa toimivat nykypäivänä ympäristötehokkaasti ja ovat ainoa keino taata kalan riittävyys kuluttajille. Suomessa viljellään ruokakalaksi kirjolohta ja siikaa. Molemmat kalat sisältävät paljon terveydelle hyödyllisiä rasvahappoja ja vitamiineja. Molemmat kuuluvat myös WWF:n suosittelemiin kaloihin. Kalanviljely on kaikissa tutkimuksissa havaittu hiilijalanjäljeltään tehokkaimmaksi tavaksi tuottaa ihmisille eläinproteiinia. Kun ilmastonmuutosta vastaan etsitään hyviä keinoja ruoantuotannossa, kalanviljelystä on hyvä ottaa mallia.

On tärkeää pitää ruokatuotanto lähellä, siten pystymme itse vakuuttumaan sen vastuullisuudesta. Lähellä kuluttajaa vastuullisesti tuotettu ruoka takaa myös sen, että jatkossakin tiedämme mitä lautasellemme saamme.