Hallituksen biotalousstrategia pyrkii edistämään kalankasvatusta.
Suomen biotalousstrategian tavoitteena on siirtyä fossiilitaloudesta kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa sekä luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Valtioneuvosto arvion mukaan muun muassa kalankasvatuksella, osana muuta biotaloutta, on runsaasti kasvumahdollisuuksia. Kalankasvatus voi tarjota yhden kestävimmistä keinoista tuottaa eläinproteiinia ravinnoksi. Samalla on kuitenkin hallittava vesien ravinnekuormitus, sillä myös kalankasvatuksen perustana ja reunaehtona on vesien hyvä tila.

Lue lisää:

EU:n vesiensuojelu ohjaa kestävään kalankasvatukseen