Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen kalatalousalan uusiksi tukitoimiksi koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa. Suunniteltu tukitoimien paketti mahdollistaisi mm. kalastuksen tilapäisen lopettamisen tukemisen sekä kompensaatiot vesiviljelijöille, joille koronavirus aiheuttaa tulonmenetyksiä. Suomi pyrkii ottamaan tuet käyttöön mahdollisimman pian.

Euroopan komission tukipaketti sisältää useita ehdotuksia, joilla jäsenmaat voisivat hyödyntää Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) nykyistä joustavammin koronakriisin aiheuttamien ongelmien lievittämiseen kalatalousalalla. Ehdotus sisältää neljä keskeistä muutosta:

Kalastuksen tilapäisen lopettamisen tuki
Korvaukset vesiviljelytuotannon keskeytymisen tai vähenemisen aiheuttamista tulonmenetyksistä
Tuottajaorganisaatioille myönnettävä tuki väliaikaiseen varastointiin
Yksinkertaistettu kansallisten toimintaohjelmien muuttaminen sekä joustoa toimintaohjelman sisäisiin budjettisiirtoihin
Toimenpiteet on sidottu koronatilanteen kestoon siten, että kustannusten tukikelpoisuus alkaa takautuvasti 1.2.2020 ja jatkuu 31.12.2020 asti.

Komission ehdotus tulee voimaan, kun se on käsitelty Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tilapäisen lopettamisen tuki ja vesiviljelyn kompensaatiot on tarkoitus ottaa käyttöön Suomen toimintaohjelmassa mahdollisimman nopeasti. Tukitoimista ja niiden yksityiskohdista tiedotetaan lisää heti, kun ne saadaan käyttöön.

Lue komission tiedote täältä.

Täältä löydät kaikki koronaan ja kalatalouteen liittyvät tiedotteet: https://merijakalatalous.fi/category/koronatiedotteet/