FEAP:n uusi pääsihteeri Katryn Stack ”Säännöt eivät saa estää kehitystä”

Katryn Stack

Euroopan vesiviljelyn etujärjestö FEAP täytti vuonna 2018 kunniakkaat 50 vuotta. Viime vuonna FEAP:ssa tapahtui myös toinen merkittävä asia. Järjestöä pitkään luotsannut pääsihteeri Courtney Hough ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Seuraajaksi saatiin naisenergiaa brittiläisen Kathryn Stackin aloitettua FEAP:n toimistossa Brysselissä. Saimme Italiassa työmatkalla olevan Stackin sähköpostihaastatteluun kertomaan työstään ja haasteistaan.

Millainen on ollut työurasi ennen FEAP:ia?

Olen kotoisin Pohjois-Englannin Yorkshiresta. Opiskelin kansainvälistä politiikkaa ja kieliä. Valmistumisen jälkeen muutin työskentelemään Chileen ja sitten Australiaan. 11 vuotta sitten muutin Brysseliin brittimeppi Struan Stevensonin avustajaksi. Stevenson oli toiminut EU:n parlamentin kalatalouskomitean presidenttinä ja työskennellyt myös EU:n kalatalouspolitiikan uudistamistyössä.

EU-parlamentista siirryin Europechen toimitusjohtajaksi kolmeksi vuodeksi, kunnes siirryin taas opiskelemaan. Sain nimittäin Nuffield Scholarship -apurahan, ensimmäisen sellaisen eurooppalaisen kalatalouden tutkimiseksi. Valitsin tutkimusaiheekseni selvittää, mikä on eurooppalaisen kalateollisuuden etujärjestöjen rooli ja miten niiden ääntä saataisiin vahvemmaksi päätöksenteossa. Apuraha edellytti 18 kuukauden ajan tutustumista etujärjestöjen toimintaan maailmalla. Raporttini työstä julkaistaan kevään kuluessa ja toivottavasti myös vesiviljelyjärjestöt Suomea myöten voivat saada hyötyä selvitystyöstäni.

FEAP on toiminut jo puoli vuosisataa. Mitkä ovat mielestäsi FEAP:n suurimmat saavutukset?

Ensinnäkin täytyy onnitella FEAP:ia ja sen kaikkia jäsenjärjestöjä tärkeästä merkkipaalusta. FEAP on jo näyttänyt, että yhteistyöllä pääsemme pidemmälle. FEAP edustaa vesiviljelyn ääntä Brysselissä. FEAP on rakentanut hyvät suhteet eurooppalaisiin instituutioihin, mutta se on pystynyt myös löytämään vesiviljelylle sisäisen yhtenäisyyden monissa tärkeissä asioissa. Äänemme on vahvempi, kun kaikki ovat sen takana. Tämä on tärkeä asia myös säilyttää jatkossa. FEAP on onnistunut työskentelemään tiiviisti toisten sektoreiden kanssa eurooppalaisissa projekteissa. Sen ansiota FEAP:ia pidetään avainpelaajana tutkimus- ja kehitystyössä. Samalla on voitu huolehtia, että alaa koskevat EU-päätökset ovat olleet oikeansuuntaisia.

Mitkä ovat FEAP:n suurimmat haasteet tulevaisuudessa – ja miten ne voitetaan?

Vesiviljely on kasvanut vain niukasti Euroopassa, kun muualla maailmalla kasvu on rajua. Luonnollisesti meidän on huolehdittava kuluttajille elinkeinon korkeasta tasosta kaikessa tekemisessä, mutta sillä pitää olla myös toimintaedellytykset kasvuun. Kaikkien säädösten ja määräysten tulee olla toimivia ja realistisia. Meillä ei voi olla käytössä ”yksi koko sopii kaikkeen” lähestymistapa, sillä olosuhteet ja huolenaiheet ympäri Eurooppaa ovat erilaisia. Mikä toimii yhdessä maassa, ei toimi ehkä toisessa. Säännöt ja määräykset ovat välttämättömiä mutta ne eivät saa estää kehitysprosesseja alkutekijöihinsä. Eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista puhutaan nyt paljon vesiviljelyssä. Ne ovat tärkeitä asioita sekä kuluttajalle että tuottajalle. On kuitenkin muistettava, että isot vesiviljely-yritykset pystyvät aivan eri lailla investoimaan tähän asiaan kuin pienet. Tässäkään yksi ratkaisu ei toimi kaikille.

Millaisena näet pääsihteerin roolin, mikä on työssäsi tärkeintä ja miten haluat kehittää työnkuvaasi?

FEAP:n pääsihteerinä edustan tuottajiamme ympäri Eurooppaa. Pääkallopaikalla Brysselissä olen se ensimmäinen kontakti toisten sidosryhmien ja EU:n päättäjien kanssa. Siksi minulle on tärkeää tuntea kaikki ne huolet ja tarpeet mitä eri jäsenmaissamme on, jotta voin jäseniämme paremmin myös palvella. Yritän vierailla mahdollisimman monen jäsenjärjestömme luona tutustumassa ja kuulemassa millaista viestiä minun tulee Brysseliin kertoa.

Yhtä lailla tärkeää on kertoa työstämme tuottajillemme ja suurelle yleisölle, ei vain päättäjille ja sidosryhmille. Vesiviljelyä usein pidetään pienenä alana verrattuna kalastukseen. Sehän ei pidä paikkaansa. Vesiviljely tuottaa toimivia ratkaisuja kalateollisuudelle kalakantojen vähentyessä. Ruokasektori on valtavan suuri asia ja sen merkitys vain kasvaa. Siksi meidän alalla tulee olla itse aktiivisia kertomaan viestiämme. Silloin voimme estää myös epäreilut hyökkäykset, joita vastuullisesti toimivaa alaa kohtaan mahdollisesti tehdään.

FEAP:n toimisto sijaitsee Brysselissä osoitteessa 56 Avenue des Arts.
Katryn Stack:
kathryn@feap.info

Lisätietoa FEAP:n nettisivuilla: feap.info

Teksti: Mika Remes