Fifax Oyj, lehdistötiedote, 23.1.2023

Fifaxin Eckerön kiertovesilaitoksella lokakuussa käynnistetyt puhdistustoimenpiteet on 20.1.2023 saatettu valmiiksi ja hyväksytty. Ruokaviraston määrittelemän virussaneeraussuunnitelman mukaan läpiviedyn puhdistushankkeen tavoitteena on ollut hävittää kesäkuussa todettu IHN-virus laitoksesta.

”Puhdistusvaihe on nyt takanapäin ja arviolta kuusi viikkoa kestävä kuivanapitojakso on alkanut. Sen päätyttyä jälkeen tehdään vielä varmistuksia sekä suunniteltuja teknisiä parannustoimenpiteitä. Sen jälkeen olemme valmiita käynnistämään kalankasvatustoiminnan uudelleen”, sanoo Fifaxin toimitusjohtaja Samppa Ruohtula.
 
Puhdistusprosessin aikana Fifaxin tiimi on Ruohtulan mukaan myös analysoinut laitoksen prosessien ja teknologian toimintaa syvemmin, ja tulee hyödyntämään näitä havaintoja edistyksellisen kiertovesiteknologiansa jatkokehityksessä.
 
”Esimerkiksi tarkastaessamme huolellisesti kaikki laitoksen putket, kulmat ja kammiot olemme saaneet aiempaa tarkemman kuvan vesi- ja materiaalivirtauksista. Vastaavasti käynnistäessämme laitteita yksi kerrallaan olemme todentaneet laitoksemme eri osien todellisen sähkönkulutuksen, mikä auttaa meitä optimoimaan jatkossa laitoksen energian käyttöä.”
 
Aiemmin tiedottamansa mukaisesti yhtiö työstää parhaillaan uudelleenkäynnistämisen osalta useita eri vaihtoehtoja sekä niihin liittyviä rahoitusjärjestelyjä.
 
”Tavoitteemme on päästä mahdollisimman pian liikkeelle ja siksi tarkoituksemme onkin aloittaa mätimunien hautominen suunnitellusti huhtikuuhun mennessä. Tämä tulee olemaan ensimmäinen konkreettinen askel varsinaisen kasvatustoimintamme uudelleenkäynnistämisessä.”
 
Toimitusjohtaja kuvaa mennyttä vuotta yhtiölle haastavana mutta myös opettavaisena ajanjaksona.
 
”Fifaxin visiona on uudistaa kalankasvatusta ja tehdä siitä nykyistä kestävämpää. Nopea oppiminen on meille äärimmäisen tärkeää ja olenkin ollut vaikuttunut henkilöstömme kyvystä toimia muutosten keskellä. Viime vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla saimme ajettua kalankasvatuksen lähes täyteen kapasiteettiin ja teimme liikevaihtoa lähes koko edellisen vuoden verran. Kesästä 2022 alkaen taas käsittelimme kohtaamamme IHN-epäonnen ammattimaisesti ja hoidimme puhdistusprojektin vaatimat toimenpiteet Ruokaviraston suunnitelman mukaisesti, täsmällisesti aikataulussa ja laadukkaasti.”
 
Fifax on parhaillaan hiljaisella jaksolla ja julkaisee tilinpäätöstiedotteen maanantaina 6.2.2023.
 
Ruokavirastolta Fifaxille IHN-viruksen seurauksista yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa

  • Kaikki tartunnan aiheuttamat, kalojen lopettamiseen ja laitoksen saneeraukseen liittyvät toimenpiteet, on tehty Ruokaviraston määräyksestä ja viranomaisten valvonnassa Eläintautilain mukaisesti.
  • Suomen valtio vastaa viranomaisten määräämien toimenpiteiden kuluista.
  • Merkittävä osa lopetus- ja puhdistustöiden toteutuksesta on hankittu Fifaxilta. Fifaxin toimittaman työn arvo on yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa.
  • Ruokavirasto on myös Eläintautilain mukaisesti korvannut Fifaxille lopetetut kalat markkinahintaan, yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.
  • Fifax on edelleen oikeutettu hakemaan muita korvauksia Eläintautilain mukaisesti.

Lue lisää: https://www.inderes.fi/fi/tiedotteet/fifax-eckeron-laitoksen-ihn-virussaneeraustyot-saatettu-paatokseen-kuivanapitojakso-alkaa?_ga=2.147195767.1762938851.1674562419-1471673040.1674562419