Nya Åland 8.5.2017

Fiskodlingsföretaget Fifax ab har 20 procent innestående av sitt totala landskapsstöd på drygt 2,48 miljoner euro.

Landskapsregeringens praxis är att betala ut det sista av ett stöd först efter att man får in slutredovisningen för ett projekt. I det här fallet har man dock beslutat att frångå principerna.

– Beslöts att i det enskilda fallet möjliggöra utbetalning av ytterligare 10 procent av det beviljade stödet för att underlätta och påskynda färdigställandet av anläggningen, skriver regeringen i motiveringen till beslutet.

http://www.nyan.ax/nyheter/fifax-far-ut-mera-stod/