Flexgard VI –valmisteen myyntilupa on päättynyt 31.3.2015. Sen myynti ja käyttö Suomessa on siten ollut Tukesin mukaan kiellettyä. Suomessa hyväksytyt antifouling-valmisteet löytyvät Tukesin Sallittujen antifoulingvalmisteiden luettelosta: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/Biosidiset-torjunta-aineet/

Mikäli laitoksilla on Flexgardia käytössä vielä 2016 voi ELY-keskus valvonnassa puuttua tähän. ELY-keskuksen mukaan laitoksilla saa käyttää vain hyväksyttyjä antifoulingaineita.

Lisätietoja antaa: Mirva Wideskog (mirva.wideskog@ely-keskus.fi p. 040 769 9082)