27.12.2017 Nya Åland

Nordic Trout ab, tidigare Ålands fiskförädling, får flytta fiskodlingar till en ny plats vid Skrovsö i Föglö.

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast ÅMHM:s beslut från 2014.

År 2014 beviljade ÅMHM tillstånd till Ålands fiskförädling att omstrukturera sina odlingar. Odlingsplatserna i Lemland Bergö och Lumparland Norrboda skulle läggas ner och verksamheten flyttas till en ny plats vid Skrovsö tvärs över sundet mot Degerby och till befintlig odling vid Rödskär i Föglö.

24 mark-och vattenägare var missnöjda och överklagade beslutet eftersom de befarar att fiskodlingen skulle leda till en ökad miljöbelastning i nordöstra Föglöfjärden, vilket styrks i ett utlåtande av landskapsregeringen till domstolen.

I maj 2016 avgjorde Ålands förvaltningsdomstol ärendet till Ålands fiskförädlings fördel. Domstolen ansåg att det sammantaget var bättre att fiskodlingen flyttades från inre odlingsplatser jämfört med den eventuella skadan i Föglöfjärden.

Markägarna valde att föra ärendet till hösta instans, men i går avslog Högsta förvaltningsdomstolen slutligen ärendet. Slutsatsen blir att Nordic Trout får flytta sina odlingar, en flyttning som var aktuell redan 2001 men som fördröjdes av ÅMHM:s långa beredning och den påföljande juridiska processen.

http://www.nyan.ax/nyheter/forgaves-protest-mot-fiskodling/